+ Meer informatie

DE DAGEN VOOR KERST

2 minuten leestijd

We leven in de donkere dagen voor Kerst. Velen trachten de somberheid van het donkere wintertij te vullen met feestvreugde. Vele mensen vieren kerstfeest bij stralende boompjes, de kamers gesierd met hulstgroen en rode lichtjes en verlichte sterren en allerlei lekkernijen. Eigenlijk om bij te huilen! Dat zulk kerstfeestvieren armelijk ondiep is, behoeft nauwelijks gezegd en ge zult verstaan dat de ontzaglijke betekenis van het heilig kerstevangelie al zulk oppervlakkig gedoe nadrukkelijk afwijst. Kerstmis toch roept aangrijpende dingen voor de aandacht onzer ziel op. Immers, gadeloze zondaarsmin gaat zich opmaken om tot de duurste prijs zondaren vrij te kopen van het verderf. En daarom klinkt elk ondiep feestgedruis hier als een schreeuwende, snerpende wanklank.

Toch mag door Gods genade de kerk des Heeren zich verheugen en verblijden. En met de psalmdichter instemmen: „Hosanna! gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Heeren, Hij, Die is de Koning Israëls!” Met dit vreugdegejubel mag de strijdende kerk begroeten in de dagen van Advent het naderende Kerstfeest, het feest van de geboorte van Vorst Messias. Totdat Hij komt in Zijn tweede komst, op de jongste dag, mogen wij dit ondoorgrondelijk mysterie gedenken. Telkenjare verdiepen wij ons in de Adventsweken in de beloften van de komst van de Verlosser. Telkenjare mag het volk van God in de geest optrekken naar Bethlehem Efratha. naar de stal, naar de kribbe, om daar te aanbidden het Kindeke in de kribbe, de geboren Koning der Joden. „Het Woord is vlees geworden en heeft .onder ons gewoond”, en de Nieuw-Testamentische gemeente stemt in met het lied:


Daar is uit ’s werelds duist’re wolken,
Een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken!
En gij, mijn ziele! bid het aan….


Overgenomen uit Ons Gemeenteblad van 8 december 1967.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.