Bekijk het origineel

Uit Italië. - Het Protestantisme en Katholicisme in Italië

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit Italië. - Het Protestantisme en Katholicisme in Italië

2 minuten leestijd

Aan het einde van het vorige jaar hield de heer H. Brouwer, professor in de theologie aan de Universiteit te Genève, eene zeer belangrijke en weldoordachte voordracht over den voortgang van het Evangelie in Italië. Hij was in staat, ten vorigen jare geruimen tijd te Rome, Florence en Turijn vertoefd hebbende, over den kerkelijken arbeid van de protestantsche evangelisatie een goed oordeel te vellen.
Zooals ieder weet, doen de Waldensen van Piemont het meest; zij getroosten zich de grootste zelfopofferingen tor bevordering van het Evangelie. De Vrije Kerk, Baptisten en Methodisten, kunnen niet op zulke uitkomsten wijzen. Predikatiën, bijbelverklaringen, bladen, scholen, ziekenhuizen, dit alles werd door hen aangewend, om het Woord der waarheid in de hart en des volks ingang te doen vinden. Ofschoon de uitkomst van dien arbeid, die in het jaar 1848 begonnen werd, aan de moeite niet beantwoordt, ofschoon velen in onverschilligheid omtrent het Woord Gods terugvallen, ofschoon de overgangen niet vele zijn, zoo is er nochtans geen grond om te wanhopen voorhanden. Ware er eene betere dogmatiek en deden zich minder kerkelijke mededingers van onderscheidene secten voor, dan zoude er zekerlijk rijker vruchten gezien worden, hetwelk echter niet zeggen wil, dat het Protestantisme het Katholicisme in Italië ooit zal verdringen.
Het Katholicisme heeft volgens 11. Brouwer op het schiereiland een weerstandsvermogen, waarover men niet gemakkelijk triunifeoren kan. Het wordt gesteund door oude herinneringen, door het verleidende van den eeredienst, voor het licht ontvlambaar italiaansche volk van groote beteekenis, en door de onderscheidene historische monumenten. Het wordt verjongd door welsprekende mannen zijner kerk, van eenen vader Agostiao, die op zijne hoorders zelfs eenen grooten, geweldigen indruk uitoefende.
De protestantsche evangelisatie bewijst echter in elk geval het italiaansche volk eenen grooten dienst; het is een zuurdeesem in het deeg, het oefent in het geestelijke van dag tot dag een heilzamen invloed uit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 maart 1888

Amsterdamsch Zondagsblad | 6 Pagina's

Uit Italië. - Het Protestantisme en Katholicisme in Italië

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 maart 1888

Amsterdamsch Zondagsblad | 6 Pagina's

PDF Bekijken