Bekijk het origineel

Uit Duitschland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit Duitschland.

3 minuten leestijd

De teekenen des tijds zijn op kerkelijk gebied in Duitscliland tegenwoordig niet zeer opwekkend. De opkomst van Rome en van de aan Christus vijandige richtingen in het Protestantisme bepaalt het dalen der rechtzinnige theologie en leer. Het ergst ziet het er in Bremen uit. Het voorheen bij uitstek gereformeerde Bremen , waar mannen als Friedrich Adolph Lampe, Hasaeus, Treviranus e. a. met zegen gearbeid hebben , is nu eene plaats van den theologischen vrijhandel, als het geoorloofd is zulk eene uitdrukking te gebruiken. Yan luthersch of gereformeerd weten de meesten niet meer. Het Protestantisme heeft dat alles weggevaagd. In gereformeerde kerken heeft men lutliersche predikanten en hier en daar altaren. Hetgeen echter Dr. Schwalb, predikant aan de £>t. Martinuskerk, de zoon van eenen proseliet, en die eenmaal als student door geloovige leden van de gereformeerde Gemeente te Parijs ondersteund werd, ja eerst zelfs een ernstig positief godgeleerde , nu te zien en te hooren geeft, is wel het treurigste. Hij is thans ook uit den Protestantenbond getreden, daar die hem nog te christelijk is. Het is zoover met Schwalb gekomen , dat hij onlangs onzen Heere en Heiland in de openbare prediking voor eenen „verhevenen droomer" heeft verklaard en het eene ergerlijke onzinnigheid genoemd heeft , om voor de Heidenen den Bijbel in hunne taal over te brengen.
Hoe droevig is toch zulk eene ergernis, als deze man geeft!
Bij de vrijheid, die de Kerk in het Bremensche geniet, kan hem niemand, buiten zijnen kerkeraad, iets daarover zeggen.
En de kerkeraad doet het niet. In Prnisen roepen de kerkelijke besturen zulke lieden tot orde; vroeger deden zij het wel is waar meer dan thans. Tegenwoordig worden gewoonlijk slechts nog lutliersche en gereformeerde leeraars, die trouw aan hunne overtuiging zijn en de eene of andere uitwendige bepaling niet nakwamen, bestraft. De beslist gereformeerde predikers hebben nu in Pruisen het moeilijkste standpunt. Dat moet de predikant Hapke te Berlijn ook ondervinden, die met alle naarstigheid aldaar de Gereformeerden zoekt samen te brengen en voor de gereformeerde Belijdenis in de rijkshoofdstad dagen nacht werkt. Zulks is evenwel den kerkdijken besturen een doorn in het oog. Slechts hij, die opkomt voor de Unie, welke alle recht der Belijdenis en alle wezenlijk belijdenisgeloof oplost, is daar thans geliefd. Alleen zoodanige jabroeders worden in kerkelijke betrekkingen bevorderd.
Met het Nieuwejaar te beginnen wordt de Elberfeldsche „Pilger", een vrij goed Gereformeerd Weekblad met de Elberfeldsche „Reformirte Kirchenzeitung" tot één Blad vereenigd. Mocht het tot zegen zijn!
In Hannover is onlangs de gereformeerde predikant Althaus, een oude rationalist, gestorven. De Gemeente telt bijna 4000 zielen. Vele mededingers zullen optreden. Met gespannen verwachting ziet men» het bericht te gemoet, wie nu daar zal gekozen worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 januari 1889

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Uit Duitschland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 januari 1889

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken