Bekijk het origineel

Uit Hongarije

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit Hongarije

3 minuten leestijd

Ditmaal slechts een kort bericht over debelangrijkste kerkelijke gebeurtenissen in Hongarije.
Het verschil tusschen den Minister voor eeredienst en onderwijsen de Roomsche Kerk eindigde met de geheele nederlaag van laatstgenoemde. De ministerieële verordening van Februari dezes jaars, volgens welke een geestelijke, als hij het kind van eenen andersdenkende doopt, gehouden is, onder bedreiging van geldboeten, de doopdatums tot inschrijving in het ledenboek aan het betrokken parochiebestuur op te geven, wordt met volle kracht gehandhaafd. De aartsbisschop van Gran liet evenwel verklaren, dat de Roomsche Kerk in Hongarijedeze verordening niet opvolgen zal; zij kan het gewetenshalve niet doen, omdat elk door een Roomsch geestelijke gedoopt kind Roomsch is en blijft. In den Rijksdag werd zelfs de bedreiging vernomen, dat het bijhouden der registers aan de kerkgenootschappen zal onttrokken worden, dat dan ook de invoering van het burgerlijk huwelijk — die gruwel voor de Roomsche Kerk — volgen zal. In spijt van dat alles weigert de geestelijkheid de gehoorzaamheid, dewijl zij zich wel bewust is, dat den Staat de middelen en misschien ook de moed ontbreken om zijne bedreigingen uit te voeren.
De Zevenbergsche Gereformeerde Superintendentiale vergadering voerde eenen grooten strijd, die wel met de zegepraal van den Superintendent en zijne partij geëindigd is, maar toch weinig eere over hen brengen zal. Er was sprake van eene geldelijke speculatie, waardoor haar geldelijk bezit tamelijk vergroot zal worden. De tegenstemmende partij bleef in de minderheid, maar zij heeft het woord: Deuteronomium 23 : 18 aan hare zijde. Iets soortgelijks viel voor in het Convent van dit jaar. Toen namelijk de zoo dikwijls besprokene kwestie aan de orde kwam, hoe men de armoede en de vele onvervulde behoeften der Kerk zou kunnen verhelpen, of het niet de tijd ware om krachtiger tegen den Staat op te treden, deed de gewezen Minister-president, omdat er weinig hoop is op verhooging. der Staatsondersteuning, het voorstel, den algemeen gevoelden nood door een loterij te gemoet te komen, welk voorstel met instemming werd aangenomen. Treurige kenteekenen Hier beursspeculatiën, daar loterijspel. Moet de Heere zulk eene wijsheid, zulke middelen niet te schande maken?
De Calvijn- of Helvetische Vereeniging (het schijnt nog niet beslist, hoe zij heeten zal), uit tegenzin tegen de Protestantsche litterarische Vereeniging ontstaan, wint voortdurend nieuwe leden, zonder overigens eenig levensteeken te geven. Wellicht is de bedoeling, eerst een bepaald aantal leden te hebben. Een program las ik nog niet De in Uw geacht Blad verschenen „Geloofsleer voor School en Huisgezin" is in eene zeer goede vertaling in het Hongaarsch juist in het licht gekomen. Ach, hoe noodig ware het, dat in ons land dit boek algemeen verspreid wierd. De Heere moge het zegenen, waar het komt in school en huis.

Gezegend zij ook Uw gewaardeerd Blad in het Nieuwe Jaar t Nieuw- Banovce, December, 1890.

S. K.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 januari 1891

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

Uit Hongarije

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 januari 1891

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

PDF Bekijken