Bekijk het origineel

Woorden, bijeenverzameld uit de schriften van Kerkvaders

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Woorden, bijeenverzameld uit de schriften van Kerkvaders

1 minuut leestijd

Christus is alles : indien gij begeerig zijt naar de genezing uwer wonden, Hij is een Medicijnmeester; indien gij door ongerechtigheid bezwaard wordt, Hij is de gerechtigheid j indien gij den dood vreest, Hij is het leven; verlangt g i j n a ar den hemel, Hij is de weg. — Gelukzalig de man, die op Hem. b e t r o u w t .

AMBROSIUS


Vreest gij, dat gij verloren zult gaan, gij, van wien nietr één haar verloren zal gaan ? Indien hetgeen aan u overtollig is, zóó wordt bewaard, in wat vaste verzekering is dan uwe ziele?

AUGUSTÏNUS


De naam „Jesus" beteekent „Zaligmaker." — Wat is er noodzakelijker voor den verlorene? wat wenschelijker voor den ellendige? wat heilzamer voor den wanhopende? Alle spijze is dor, indien zij niet met die olie begoten wordt; onsmakelijk, indien zij niet met dat zout is doortrokken. Met recht schrijft g i j : het smaakt mij niet, zoo ik niet gelezen heb: „Jesus." — Met recht zegt gij: het behaagt mij niet, zoo ik niet gehoord heb: „Jesus."

Jesus is honing in den mond; die Naam melodij in het oor, enkel blijdschap in de ziel; medicijn voor het hart. BERNHARDU

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 april 1891

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Woorden, bijeenverzameld uit de schriften van Kerkvaders

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 april 1891

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken