Bekijk het origineel

Ter overdenking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ter overdenking

2 minuten leestijd

1.
Wat tot het verleden behoort, poge men niet weder terugte roepen; alles heeft in Gods raad zijnen bepaalden tijd. Maar met de eeuwige waarheid doe men winste voor het heden.

2.
Het is veel lichter te zeggen: „Welk eene dierbare preek!" dan aan het gepredikte woord te g e h o o r z a m e n . De prediker gevoelt zich allicht gestreeld, als de menschen zijne preeken prijzen, maar hij vrage liever naar de g e h o o r z a a m h e i d aan het Woord, zoo zal hij voor veel teleurstelling bewaard blijven.

3.
De zoogenaamde tijdgeest heerscht volstrekt niet uitsluitend in de liberale of moderne kringen, neen, men ontmoet hem óók onder de rechtzinnigen. Zie maar eens in hoe menig rechtzinnig gezin de modezucht hare triomfen viert, de hoogmoed drijft tot uitgaven, die niet in verhouding staan tot de inkomsten, de onbarmhartigheid jegens de dienstboden rechtmatige ergernis wekt, en het vijfde gebod wordt veracht.

4.
Of iets tot de o n v e r s c h i l l i g e dingen behoort, hangt grootendeels af van de tijden en gelegenheden. Hiermede staat óók in verband het antwoord op de vraag, of men als prediker aan zekere gebruiken of gewoonten in eene Gemeente mag toegeven.

5.
Bij het rechtzinnige p r e e k e n zult gij nog vele vrienden kunnen hebben; bij het rechtzinnig h a n d e l e n zult gij, op zijn zachtst genomen, meestal alléén staan.

6.
Een zalig ontslapen prediker zeide eens, dat de gierigheid hier te lande oneindig meer kwaad had gedaan en deed dan de moderne theologie.

7.
Het verwekt terecht bevreemding, dat er onder hen, die verkondigen, dat God op het hoogst verhoogd en de mensch op het diepst vernederd moet worden, vaak zulk eene hooge mate van eigenliefde en eerzucht gevonden wordt.
O. E.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 februari 1892

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Ter overdenking

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 februari 1892

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken