Bekijk het origineel

Uit Pruisen.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit Pruisen.

3 minuten leestijd

Alles verkeert hier onder den indruk, veroorzaakt door de verwerping van bet positief-Christelijk volksschoolontwerp van den minister van eeredienst, Graaf von Zedlitz, en de daarop gevolgde aftreding van dezen. De liberalen juichen over deze tegen verwachting behaalde zege, welker gevolgen nog niet te overzien zijn; de conservatieven en de positief-evangelischen, vooral de inderdaad confessioneele Gereformeerden en Lutherschen treuren, daar zij zich eene schoone verwachting ontnomen zien, en vragen: Wat moet daarvan nog worden? Juist nu was het noodig, den storm, door liberale professoren, burgemeesters, advokaten, moderne theologen en atheïstische onderwijzers tegen Christus en de Christelijke waarheid beproefd, te wederstaan. Want waarlijk, wat moet e r , om maar één ding te noemen, naar menschelijke berekening van onze gereformeerde scholen worden, die wij, inzonderheid in onze plattelandsgemeenten, als domein onzer gereformeerde Kerk nog tot heden bezitten ? ja, wat moet er van onze gereformeerde Gemeenten zonder die scholen worden? Wij hebben hier niet zulke vermogende Gemeenten als in Nederland, om uit eigen middelen bijzondere kerkelijke scholen te kunnen oprichten. Bij gemengde scholen zouden wij als gereformeerde Gemeenten langzamerhand uitsterven. Eerst zouden ons het Lutherdom en de Unie, ten slotte het anti-Christendom opslokken. God de Heere beware ons daarom voor eene nieuwe, naar den wensch der liberalen uitvallende volksschoolwet!
In A n h a l t heeft men kort geleden door eene synode onder de daarvoor zoo geschikte firma der Unie den Lutherschen Catechismus als godsdienstig leerboek voor de scholen aangenomen, waardoor de weinige nog gereformeerd gezinde inwoners zich zeer achteruitgezet gevoelen. Dat is voorzeker geloofsdwang. Maar overal heeft de Unio in Duitschland, waar zij zich maar vertoont, de gereformeerde Belijdenis, hetzij ten gunste van de Luthersche, hetzij ter wille van het moderne ongeloof en van de Protestantenvereeniging, uitgewischt en vernietigd. Principiis obsta, heet het daarom tegenover deze! Do verdedigers der goede gereformeerde Belijdenis in Anhalt zullen ook geenen duurzamen invloed uitoefenen, daar zij, gelijk inzonderheid een bekende correspondent uit Duitschland in de Gereformeerde Clevelander Kirchenzeitung gedaan heeft, in dezelfde fout vervallen, in welke wijlen professor Heppe te Marburg tegenover Yilmar verviel, en die thans in Duitschland zeer algemeen is; zij scheiden nml. tegen alle historische waarheid in de Duitsche gereformeerde Kerk van de overige gereformeerde Kerken af en maken haar tot eene Kerk van Melanchthon, tot eene nevelkerk zonder praedestinatieleer, den kern der gereformeerde leer. Hoe men bij zulk eenen toestand, in strijd met historie en belijdenis, en in den grond echt unionistisch, zich nog gereformeerd durft noemen, is onbegrijpelijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 april 1892

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Uit Pruisen.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 april 1892

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken