Bekijk het origineel

Correspondentie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Correspondentie

2 minuten leestijd

Dit Duitscliliiiid. — Kort geleden, op den sterfdag van den overleden keizer Wilhelm I, riep de Heere eenen Zijner getrouwe dienstknechten tot Zicli: den inspecteur van het weeshuis te Nörten in Hannover, Theodor Eckart. Bekleedde deze op 64-jarigen ouderdom ontslapen man ook geen aanzienlijk ambt, hij was toch een uitverkoren werktuig Gods tot heil van vele zielen. Niet alleen de hem toevertrouwde jeugd heeft hij met zijne rijke gaven en zijn geloovig onderwijs gediend, maar ook eenen grooten kring van overal verspreide vrienden, die aan zijne talrijke stichtelijke, poëtische en historische werken zich verkwikt hebben. Weinige dagen vóór zijn einde verscheen nog zijn voortreffelijk boek: „Durch Glauben zum Frieden" (Door geloof tot vrede), te Hannover en Leipzig bij Leopold Ost. De onlangs verschenen „Bilder und Sagen aus dem Neckarthal'' (Beelden en sagen uit het Neckardal), te Heidelberg bij J. Hörning , heeft hij niet meer gezien. Zijne nagelaten „Betrachtungeii über alttestamentische Stellen" (Betrachtingen over Oud-Testamentische schriftuurplaatsen) zullen waarschijnlyk in den loop van dit jaar nog het licht zien. Een vriend van den overledene heeft zich met het bezorgen van de uitgave belast.
Ofschoon Eckart door geboorte Luthersch was, was hij sinds vele jaren een dankbaar lezer van de leerredenen van wijlen Dr. H. P. Kohlbriigge, met welke hij bekend gemaakt was door den in zijne nabijheid wonenden en met hem zeer bevrienden predikant Lic. theol Cuno. Des te smartelijker treft ons het verlies van dezen dierbaren en verdienstelijken man.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 mei 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Correspondentie

Bekijk de hele uitgave van zondag 14 mei 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken