Bekijk het origineel

Oudejaarsavond

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Oudejaarsavond

2 minuten leestijd

Oudejaarsavond, wanneer we aan u denken,
Wordt vaak met weemoed het harte vervuld ;
Maar ook met blijdschap voor 'tgeen God wou schenken,
Ja ook met dank voor des Heeren geduld.

Weder een jaar heeft Gods gunst ons gegeven.
En in dit jaar zag op ons van omhoog,
Wat ons bejegende in 't moeitevol leven,
Yol van ontferming Zijn Vaderlijk oog.

Over ons land was de Heer nog genadig :
Dankbaar word' dit in deze ure vermeld!
Heeft Hij in droogte niet, mild en weldadig,
Rijk'lijk gezegend 't gewas van het veld?

Heeft Hij het volk met zijn dierbre Vorstinnen
Niet in ontferming goedgunstig gespaard?
Heeft Zijne hand niet, trots d' onrust van binnen,
't Vaderland nog bij den vrede bewaard ?

Bovendien zond Hij ons telkens Zijn boden,
Om te verkonden: „Het heil is bereid!"
Om ons zeer dringend en vriend'lijk te nooden :
„Komt tot den Heiland, Die veilig u leidt".

't Woord Zijner waarheid, zoo lieflijk en krachtig,
Kwam tot ons oor, mocht het zijn tot ons hart.
Ach, werd het eenmaal ons allen te machtig,
't Was dan gedaan met de zonde en haar smart.

Dit echter is 't wat vaak droevig ons stemde,
Diep op een' avond, als deze, ook ons treft,
Dat niet 't geloof aan den Rotssteen zich klemde,
't Hart niet tot vurigen dank zich verheft.

Bij het terugzien en ook bij het heden,
Heer, welk een ontrouw bij zóó veel gena!
O, wil met ons in 't gerichte niet treden,
Sla om Uws Zoons wil in gunst ons nog ga!

Dit zij de bede op een' avond als dezen.
En wat ons wacht, het ligt al in Zijn hand,
Wat Hij ons toeschikt zal 't harte genezen
En het bereiden voor 't hemelsche laud.

't Lam maar te volgen, dit zij ons begeeren, —
Nimmer te vragen naar dezen of dien:
Dat leidt ons af van de paden des Heeren
​ En het belemmert ons oog in het zien.

Is onze God onze Herder ook tevens,
Wat zal ons deren in de aardsche woestijn ?
Hij leidt ons zacht tot de wat'ren des levens,
Daar, waar geen dagen of jaren meer zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 december 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 12 Pagina's

Oudejaarsavond

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 december 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken