Bekijk het origineel

Aanteekening op Mattheüs 16 : 21—27.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanteekening op Mattheüs 16 : 21—27.

3 minuten leestijd

1. De genade van Jesus Christus en de liefde Gods, naar welke Christus voor ons den dood moest smaken en ook smaken wilde. Vers 21.
2. De satanische wederspannigheid van alle vleesch, naar welke het in dezen dood zijn heil niet wil zien; neen, het wil Christus in het geheel niet, of hoogstens voor het aardsche leven, en bestraft Hem. Vers 22 en 23.
3. De mensch, als hij niet terechtgewezen wordt, kan, ofschoon bevoorrecht met de hoogste openbaring, niet bedoelen, wat Goddelijk is; hij zal steeds bedoelen, wat menschelijk is.
4. Hoe dat? Hij bedenkt uit zichzelven nooit:
a. Gods toorn over de zonde.
b. De noodzakelijkheid der genoegdoening aan Gods gerechtigheid en waarheid.
c. Dat hij met Christus in denzelfden dood moet ingeplant worden, om deel te hebben aan Christus' heerlijkheid.
5. Waaraan de mensch gewoonlijk denkt? Aan het lichaam. Waaraan hij gewoonlijk niet denkt? Dat hij eene ziel heefc; dat hij deze gewisselijk verliezen zal, als hij geenen verzoenden God en Vader heeft, en als hij niet Christus volgen wil, om hierbeneden met Hem te lijden en Zijne smaadheid te dragen,
6. Waaraan wij vóór alles te denken hebben.
7. Het tijdelijk gewin; waarin het bestaat en hoe lang het duurt.
8. De schade aan de ziel; waarin zij bestaat en hoe lang zij duurt.
9. Hoe men het voordeel en het verlies met elkander vergelijken moet, ten einde tot inzicht te komen van het ontoereikende van het gewin, om het verlies te dekken. Vers 26: „ W a n t wat b a a t het e e n e n m e n s c h , zoo hij de g e h e e l e w e r e l d g e w i n t , en l i j d t s c h a d e z i j n er z i e l ? "
10. De schande van het verlies. Vers 27: „De Z o o n des m e n s c h e n zal komen in de h e e r l i j k h e i d Z i j ns V a d e r s , met Z i j n e e n g e l e n " , — alsdan zal de schande openbaar worden.
11. Waarom wij het verlies te dekken hebben. Vers 27: „ A l s d a n zal H i j e e n e n i e g e l i j k v e r g e l d e n naar z i j n doon."
12. Hoe men het verlies dekken kan. Vers 24: De Heere geeft een iegelijk der Zijnen een kruis te dragen, om Hem zoo na te volgen. Tijdelijke heerlijkheid zonder Jesus : eeuwige smaad; het dagelijksch kruis met Jesus: eene eeuwige kroon.
November 1868.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 februari 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

Aanteekening op Mattheüs 16 : 21—27.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 februari 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

PDF Bekijken