Bekijk het origineel

Aanteekening op Lukas 2 : 41—52.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanteekening op Lukas 2 : 41—52.

3 minuten leestijd

Vers 41. „En Z i j n e o u d e r s r e i s d e n a l l e j a r en n a a r J e r u s a l e m , op h e t f e e s t van p a s c h a . " Hoe zuiver menschelijk gaat hier alles toe. Vergelijk 1 Tim. 3 : 16; Ezecli. 3 4 : 3 1 : „Gij zijt mensehen; maar Ik ben uw God". Vers 43. „Het K i n d J e s u s b l e e f te J e r u s a l e m ." Het werd aldaar teruggehouden door den Heiligen Geest.
Vers 46. „En het g e s c h i e d d e na d r i e d a g e n, • d a t zij Hem v o n d e n . " — „Na drie dagen." Daarin ligt •eene diepte van troost. Hos. 6 : 2 . De derde dag: dag der •opstanding.
Vers 47. „En a l l e n , die Hem h o o r d e n , o n t z e t - < t ' e n zich over Z i j n v e r s t a n d en a n t w o o r d e n ." Vanwaar, dat Maria dit lichtpunt niet opmerkte? — Ach, die «angeborene blindheid van ons menschen!
Vers 48. „En Z i j n e moeder z e i d e tot Hem: K i n d , w a a r o m h e b t Gij ons zoo g e d a a n ? Zie, Uw v a d e r en ik h e b b e n U met a n g s t g e z o c h t" Hene in waarheid vrome moeder! zij bestraft op passende wijze aan haar Kind, wat naar hare meening aan Hem te bestraffen was.
Vers 49. „En H i j z e i d e t o t h a a r : W a t is h e t , d at ; g i j Mij g e z o c h t h e b t ? Wist g i j n i e t , d a t Ik moet z i j n in de d i n g e n M i j n s V a d e r s ? " — „ Wist gij n i e t . . ?" Vraag der kinderen aan de ouders, wanneer zij (de kinderen) met gesloten lippen en oogen in de kist liggen.
Vers 51. „En H i j g i n g met hen af, en k w a m te N a z a r e t h , en was hun o n d e r d a n i g . " Hij bleef niet te Jerusalem, om een beroemde rabbi te worden. Dat zijn de goede werken van den twaalfjarigen Jesus: „Hij was hun onderdanig".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 februari 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Aanteekening op Lukas 2 : 41—52.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 februari 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken