Bekijk het origineel

Aanteekening op Romeinen 1: 3 en 4-

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanteekening op Romeinen 1: 3 en 4-

3 minuten leestijd

„ . . . Z i j n e n Z o o n , ( D i e g e w o r d e n is u i t h e t z a ad v a n D a v i d , n a a r het v l e e s c h ; Die k r a e h t e l i j k bew e z e n is t e z i j n de Z o o n v a n G o d , n a a r d e n G e e st d e r h e i l i g m a k i n g , u i t de o p s t a n d i n g d e r dooden), n a m e l i j k J e s u s C h r i s t u s , o n z e n H e e r e ." Gewoonlijk luidt hier de verklaring, dat er sprake is van de menschelijke en Goddelijke natuur van Christus. Doch veeleer is hier de bedoeling, dat de Christus, Die beloofd is door de Profeten, dat Hij uit den zade Davids zou voortkomen, gekomen is en juist uit het zaad Davids ons vleesch aangenomen heeft, hetwelk voor God vervloekt is en in hetwelk wij kinderen des duivels zijn. Hij echter, Die in het vleesch gekomen is, is krachtiglijk bewezen (geproclameerd) te zijn Kiud of Zoon Gods door de opstanding uit de dooden. Daar heeft de Geest der heiligheid, d. i. de Geest, Die de heiligheid verlangt en hebben wil, verklaard, in het openbaar en krachtiglijk betuigd en bewezen, dat deze in het vleesch gekomene de verlangde heiligheid heeft, Zone Gods is. Hier is geen sprake van den Zone Gods als den tweeden Persoon in God, maar als den mensch in genade, den voor God weibehaaglijken, gelijk van Adam gezegd wordt, dat hij [de zuon] van God was (Luk. 3 : 38). Adam is echter niet Godes gebleven, maar hij is des duivels geworden. Christus nu, Die mensch geweest is, gelijk wij, ons vleesch en bloed, de gansche erfenis van Adam aangenomen heeft, is weêr Godes geworden, is als Zoon Gods plechtiglijk geproclameerd geworden door de opstanding uit de dooden, naar den Geest der heiligmaking (Ef. 2 : 6b). Dat is een beter paradijs; daaruit kan de duivel Gods volk niet meer wegkrijgen. Dat is de heerlijkheid van Gods genadigen wil; Hij wilde Zijn volk reeds vooraf in den hemel hebben, ofschoon het nog op aarde is ; daarom besloot Hij het in Christus Jesus, om in Hem de zekerheid te hebben, dat Hij Zyn volk, dat op aarde is, eenmaal bij Zich in den hemel zou krijgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 maart 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Aanteekening op Romeinen 1: 3 en 4-

Bekijk de hele uitgave van zondag 3 maart 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken