Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Correspondentie

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Correspondentie

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

Uit i\oor<l-l)uitschlaud. — De hedendaagsche kerkelijke toestanden hier te lande zijn voorwaar allertreurigst. Allerwegen ziet men onder de Evangelischen verdeeldheid en radeloosheid. En daarbij behalve de sekten en de moderne theologen of theologische „Umstürzlern" eene menigte van dwaalgeesten, die allerlei sociale en kerkelijke hervormingen willen invoeren en van allerlei hulpmiddeltjes heil verwachten. Meestal zijn dit jonge lieden, die onberaden te werk gaan en de rechte ervaring in de wegen Gods missen. Zelfs is nu de zoogenaamde „Endeavor-beweging", die in Amerika spookt, door velen begroet als het beste middel, om de stervende Kerk weder op te helpen. Ook een jong Gereformeerd predikant te Güttingen, zooals de Berliner Reformirte Kirchenzeitung onlangs berichtte, heeft zich als de eerste Gereformeerde in Duitschland bij deze beweging aangesloten en is reeds met de geestelijke oefeningen begonnen. Wint de beweging veld, en daarop heeft zij alle kans bij het tegenwoordig gemis aan waakzaamheid en nuchterheid des geestes, dan kunnen wij het nog beleven, dat er hier, evenals in Engeland en Amerika, Gereformeerde monuikenorden ontstaan. Want deze menschen geraken steeds verder van den grond der Hervormers verwijderd. Het is daarbij gemakkelijk te begrijpen, dat allen, die nog vasthouden aan de goede, oude gereformeerde leer, als hinderlijk en verachtelijk beschouwd worden, en dat men hunnen invloed zooveel mogelijk tracht te vernietigen of ten minste te brekeu Zoo verscheen kort geleden in de Clevelander Kirchenzeitung een artikel: „Ben ik gereformeerd"? van zekeren P. G , waarin zich onder schertsende uitdrukkingen en gezegden ternauwernood de haat verborg tegen de zalige getuigen Kohlbrügge en Wichelhaus, tegen Prof. Böhl en Dr. Ad. Zahn ; j a dezen worden onder allerlei bewoordingen uitgemaakt voor Schriftverdraaiers en dezulken, die de noodzakelijkheid der goede werken verwerpen. Natuurlijk was dit een kolfje naar de hand van den zoogenaamden „Reformirten Bund'' in Duitschland, die in haar orgaan, de Berliner Reformirte Kirchenzeitung, No. 16, het bewuste artikel woordelijk liet afdrukken De Gereformeerden in Amerika en Duitschland zijn nml. tegenwoordig met elkander verbonden door den „Reformirten Bund". Het Berlijnsche Blad nu geeft het artikel met het kort inleidend woord weder, als om „eene aansporing tot nadenken" te geven. Nu, daaraan heeft het niet ontbroken, en tevens is daarmee aan het licht gekomen, van welken geest dit Blad is. Laat men maar zoo voortgaan, men kan ons en de goede gereformeerde leer, die Kohlbrügge en zijne vrienden voorstonden en nog voorstaan, geenen beteren dienst doen, dan hen te trachten verdacht te maken en te brandmerken als lieden, die niet vrij zijn van den zuurdeesem der Lutherschen. Zulke wonderlijke gereformeerde theologen, die door hun moedig getuigenis zulk eenen hcftigen tegenstand verwekten en zich zooveel haat op den hals haalden, nader te leeren kennen, is en blijft een begeerlijk iets voor eiken oprechte onder de Gereformeerden. Want deze mannen moeten toch van groote beteekenis zijn, anders waren zij reeds lang vergeten en, voor zoover zij nog leven, doodgezwegen geworden. Wij echter verheugen ons over hen en hunne geschriften, waarin wij overvloedig voedsel vinden voor onze zielen en vóór alle dingen het rechte houvast, opdat wij niet in het algemeene drijven van de zoogenaamde ethisehen onzer dagen meegesleept worden, maar nuchter blijven en olie in onze lampen hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 april 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Correspondentie

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 april 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's