Bekijk het origineel

Aanteekening op Romeinen 8 :10 en 11.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanteekening op Romeinen 8 :10 en 11.

2 minuten leestijd

„En i n d i e n C h r i s t u s in u l i e d e n is, zoo is wel h e t l i c h a a m dood om der z o n d e w i l , maar d e g e e st is l e v e n om der g e r e c h t i g h e i d wil. En i n d i e n de G e e s t D e s g e n e n , Die J e s u s uit de d o o d e n opgew e k t h e e f t , in u w o o n t , zoo zal H i j , Die C h r i s t us u i t de d o o d e n o p g e w e k t h e e f t , ook uwe s t e r f e l i j ke l i c h a m e n l e v e n d m a k e n door Z i j n e n G e e s t , D i e in u woon t."
Is nu het lichaam dood om der zonde wil, zoodat wij uit onszelven niets kunnen uitrichten, — indien maar Christus in ons is, zoo is toch de geest leven om de gerechtigheid en heiligheid van Christus. En indien nu de Geest Desgenen, Die Jesus als Zaligmaker uit de dooden opgewekt heeft, in u woont, zoo zal ook dezelfde God en Vader, Die Christus (als Profeet, Iloogepriester en Koning) uit de dooden opgewekt heeft, uwe sterfelijke lichamen (die niets vermogen van al wat de Wet eischt) levend maken, (en vigueur zetten), geschikt en werkzaam maken tot allen wille Gods uit dien hoofde, dat Zijn Geest in u woont (niet om onzentwille); of nog beter naar den Griekschen tekst: door Zijnen in u wonenden Geest. Hoor, hoe van uw sterfelijk lichaam niets meer verlangd of verwacht wordt; de Geest zal het echter doen, — Zijne weldadigheden, de gewisse, kunnen en zullen niet ledig liggen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 mei 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Aanteekening op Romeinen 8 :10 en 11.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 mei 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken