Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leestafel

3 minuten leestijd

Een werk van groot belang voor ons Gereformeerden is dezer dagen le Leipzig versohenen: „ D i e b e i d e n l e t z t eu L e b e n s j a h r e von J o h a n n e s C a l v i n . Y o n Dr th. A d o l p h Z a h n " . (Motto: „Eénen man uit duizend heb ik gevonden". Salomo) 8" 205 bladz Met bet portret van Calvijn.
Al omvat het voor ons liggende geschrift, wat zeker te betreuren is, niet het geheele leven van Calvijn, niettemin begroeten wij het met blijdschap en bevelen het ten zeerste bij onze lezers aan, want ook met dezen arbeid heeft de schrijver aan onze Gereformeerde Kerk eenen grooten dienst bewezen. Immers geeft hij eene juiste karakterschildering van den Hervormer en wijst de fouten aan in alle moderne biographieën, die, tegen de historische waarheid meer of minder zondigend, Calvijn öf als eenen methodistischen drijver, öf als eene oudtestamentische figuur voorstellen. In twee doelen maakt Zahn ons bekend met den waren geest, die Calvijn bezielde, en inet het lijden, dat hem bezwaarde, de tegenstanders, waaraan hij ook in den laatsten tijd zijns levens geen gebrek had, en zijn stichtelijk einde.
Te bejammeren is het, dat Dr. Zahn niet do zaak van Servet mede in zijn werk heeft opgenomen, ten einde de onschuld van Calvijn te bewijzen tegenover de op Servet betrekking hebbende geschriften van Dr. Tollin, die voor het overige den Hervormer eeren wil, en van Dr. Spiess te Wiesbaden, die de werken van den veroordeelden ketter zelfs uitgeeft, tot groote vreugde natuurlijk van alle atheïsten, papisten en wie slechts naar verandering staan, alsook tegenover bet geschrift van den pessimist A. van der Linde (te voren oud-gereformeerd predikant en even hartstochtelijk vereerder als nu verachter van Calvijn), die welbeschouwd over geen ander materiaal beschikt dan Tollin, dingen, waarvan reeds lang is aangetoond, dat zij ter bezwanug van Calvijn niet kunnen aangeroerd worden Wellicht komt I)r. Zahn er nog eens toe, — wat in het belang der goede zaak zeer wenschelijk zou zijn, — de acten van het proces aangaande Servet en andere bronnen en gelijktijdige handschriften te Genève, eene stad, die hij van zijne tegenwoordige woonplaats (Sluttgart) uit zoo gemakkelijk bereiken kan, te bestudeeren, en ons te verblijden met een vervolg op het leven van Calvijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 december 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 16 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 december 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken