Bekijk het origineel

Luther over de rechtvaardiging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Luther over de rechtvaardiging

2 minuten leestijd

Laat ons het Artikel van de rechtvaardiging en verlossing liefhebben en er onwrikbaar aan vasthouden, want wanneer wij dat verliezen, dan kunnen wij niet bestaan in den strijd, noch overwinnen; dit eene stuk misten dan ook alle ketters en dwepers. Wanneer wij dat niet goed kennen, dan kunnen wij tegen den duivel en bet pausdom niet strijden, veel minder overwinnen. Christus alleen houdt ons in de waarheid; Hij is de eenige gordel, zooals de heilige Paulus liefelijk vermaant, zeggende: „Om wederom alles tot één te vergaderen in Christus" (Ef. 1 : 10), d. i. opdat Christus het hoofd en de somma zij in alle dingen, op Wien alles moet gericht zijn.


Wanneer gij over de rechtvaardiging nadenkt en zoekt uit te vorschcn en het met uzelven niet eens zijt, waar toch die God te vinden zij, Die den zondaar rechtvaardig en heilig maakt en hem in genade aanneemt, zoo zie wel toe, dat gij van geenen God weet, noch eenigen God acht buiten den Mensch Jesus Christus, maar grijp Dezen aati en blijf met uw hart aan Hem hangen, en laat alle gedachten en bespiegelingen van de majesteit of heerlijkheid gerust varen.
Wat ik hier zeg, dat heb ik ondervonden en ik weet, dat het zoo is. De dwepers echter, die met God buiten dezen Mensch Christus willen handelen, gelooven mij niet. Toch zegt Christus Z e l f : „Ik ben de Weg-, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij". Daarom zult gij buiten dezen Weg, die Christus is, geenen anderen weg tot den Vader vinden, maar enkel doolwegen en verleiding ; geene waarheid, maar enkel geveinsheid en leugen; geen leveu, maar den eeuwigen dood. Daarom, geef er gedurig acht op, wanneer gij voor God rechtvaardig wilt worden en genade verkrijgen, en daarbij met wet, zonde, dood en duivel te doen krijgt, dat gij geenen anderen God hebt te erkennen, dan dien God, Die ook Mensch is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 februari 1896

Amsterdamsch Zondagsblad | 12 Pagina's

Luther over de rechtvaardiging

Bekijk de hele uitgave van zondag 16 februari 1896

Amsterdamsch Zondagsblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken