Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leestafel

2 minuten leestijd

Wij vestigen de aandacht van allen, die lielde hebben voor de geschiedenis, inzonderheid van het gereformeerd protestantisme en zijne machtige getuigen, op de door den predikant Lic. theol. F r . W. Cuno in het Hoogduitsch bewerkte biographie van D a n i ë l T o s s a n u s der A e l t e r e (1541 —1602), welke in den loop dezes jaars, ter grootte van ongeveer 40 vel in royaal 8°, in twee Deelen, voorzien van het portret van Tossanus en de afbeelding van twee wapens, voor den prijs van f 7,50 bij de uitgevers van ons Blad zal verschijnen.
De schrijver, die sedert meer dan 30 jaren op het gebied der biographie en kerkgeschiedenis met den grootsten ijver werkzaam is, schildert ons Tossanus, den hofprediker van Frederik den Yrome, keurvorst van de Palts, gedurende diens laatste vier levensjaren, met behulp van tal van handschriften en andere betrouwbare oorkonden, op eene wijze, die grondigheid met uitvoerigheid vereenigt.
Het l5te Deel behandelt het leven en de werkzaamheid van Tossanus in Frankrijk, in zijne vaderstad Montbóliard, te Bazel en in de Keurpalts. Overal ontmoeten wij strijd en moeite. Te Orleans zijn het de vreeselijkste vervolgingen van de zijde van het Roomsche fanatisme, waaraan de Gereformeerden zich zagen blootgesteld, te Montbéliard en in de Keurpalts de confessioneele twisten, welke de Ubiquitisten onder Jakob Andreae hadden verwekt. In alle toestanden leeren wij Tossanus kennen als eenen man, die steeds bereid is voor zijne overtuiging alles te verdragen en op te offeren. Zijne beteekenis voor de politiek van het Paltsische vorstenhuis, zoowel als voor de gereformeerde theologie en'Kerk, hebben zelfs geleerden als Yon Kluckhohn in onze dagen gewaardeerd.
Het 2ic Deel, dat de talrijke geschriften en de tot nog toe niet uitgegeven brieven, zoowel als een voor zjjne kinderen bestemd stuk van Tossanus bevat, biedt hun, die Latijn en het vroegere Fransch verstaan, veel belangrijks met betrekking tot de geschiedenis van dien tijd.
Een register zal het gebruik van het werk vergemakkelijken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 september 1897

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 september 1897

Amsterdamsch Zondagsblad | 7 Pagina's

PDF Bekijken