Bekijk het origineel

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 128

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 128

3 minuten leestijd

126 beven op de enkele gedachte. En toch, de eerste Christenen, ze hebben dat harde, zware offer uit overtuiging gebracht. Alles verlaten, om Jezus te volgen. Alles. Bloed en goed. Juist daarom echter doet het weer goed, als we in het N. Testament nog hier en daar de sporen vinden van een tijdelijk weerzooals bij Salome, de moeder van aanknoopen der oude banden Joannes en Jacobus, en hier bij de schoonmoeder van Petrus. Vrouwen, die beide tot geloof schijnen gekomen te zijn. Immers, van de moeder der zonen van Zebedéus blijkt dit stellig en van Petrus' schoonmoeder mag dit ondersteld. Ondersteld, omdat de Heere haar genas, en al 's Heeren genezingen meest aan geloof waren gebonden en ook wijl zij daarna den Heere diende. Of deze vrouw in Bethsaida of Kapernaüm woonde, is niet uit te maken. Ook doet dit er niet toe want beide plaatsjes lagen niet veel verder van elkaar dan Den Haag en Scheveningen. In dat dorp of stedeke, hoe het dan ook heette, stond een huis, dat aan Petrus en Andreas toebehoorde; een huis blijkbaar van hun vader Jonas herkomstig, dat na diens dood onverdeeld was gebleven. En toen nu Petrus, die gehuwd was, den Heiland achterna ging, en dus voor zijn vrouw niet meer zorgen kon, schijnt hij en Andreas haar saam dit huis te hebben afgestaan, en in dat huis schijnt haar moeder bij haar te zijn komen inwonen. Of ook Andreas gehuwd was, en of er kinderen uit den echt van Petrus waren, weten we niet. Alleen blijkt uit 1 Cor, 9 5, dat Petrus' vrouw nog na het optreden van Paulus leefde. En zoo mag, ja moet verondersteld, dat zij met haar moeder in Petrus' huis inwoonde. ;

;

;

;

:

Deze bejaarde vrouw nu lag ziek te bed. Ze was bevangen met „een groote koorts", gelijk er staat. Een koorts zoo hevig, dat men blijkbaar in spanning en zorge over haar verkeerde want toen Jezus uit de synagoge naar Petrus' huis kwam, „spraken ze hem terstond over haar," en baden hem dat hij haar helpen mocht; en zoo ging Jezus onmiddellijk naar het vertrek waarin ze te bed lag. Daar gekomen, ging Jezus aan het hoofdeinde van het bed staan, strekte zijn hand uit, en raakte haar, waarschijnlijk aan de slapen van het hoofd, aan. Door die aanraking bezwoer hij de felle koorts. Ze week op staanden voet. En zoo plotseling was de genezing, dat Petrus' schoonmoeder op hetzelfde oogenblik van haar bed opstond, en als zorgzame huismoeder op eens naar keuken en woonvertrek ging, om te zorgen dat het middagmaal voor Jezus en zijn jongeren gereed werd gemaakt. „Zij stond op,^ zoo lezen we, ^en diende hem.^ ;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 264 Pagina's

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 128

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 264 Pagina's

PDF Bekijken