Bekijk het origineel

Van het kerkelijk ambt - pagina 17

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van het kerkelijk ambt - pagina 17

3 minuten leestijd

Gereformeerde Stemmen. beduidt dan

niets anders

Koning

heeft als

dit

:

„Koning Jezus

over ons genootschap

niets

zeggen!"

te

En

dan „Verlosten door het

daar doen

En Bedienaren

bloed des Lams" aan meê.

des Woords beelden zich in dat ze door zoo

waan

goddeloozen

te

IS

de Tweede Persoon der Drieëenheid is. En ten andere zijn de Koningen op aarde zondige menschen in den staat van zwakheid en sterfelijkheid, terwijl Koning Jezus mensch is in

den

en der vlekkelooze

staat der verheerlijking

reinheid.

Vandaar op aarde de dynastieën, de opeen-

voeden, niet grovelijk

volging van koning na koning, de omverwer-

zondingen.

en weeroprichting van tronen, terwijl den hemel Koning Jezus altoos Koning blijft. Hij alleen. Hij alle eeuwen door. Vandaar in de tweede plaats, dat op aarde, om de zonden en feilen en afdwalingen der ping

Tn den exceptioneekn aard van Jezus'

b.

Koninkrijk. punt, waarop lang niet genoeg

Een tweede

de bijzondere gelegenheid van onzen Koning. God de Heere alleen is souverein over

gelet

schuilt in

is,

in

vorsten allerlei instellingen in het leven moesten

om hun

treden,

en Kerk. Diensvolgens

breidelen;

regeeren de koningen op aarde niet als waren

Jeruzalem

Maatschappij

Staat,

souverein

zelven

ze

uit eigen hoofde,

maar

Ook

aan-

alleen „bij de gratie Gods."

ambtenaren.

gestelde

zijn

zij

gelegde Souvereiniteiten. Zoo staan ze steeds Souverein van alle koningen en

onder den keizers.

En

zooverre

in

met hen op één

Ook

Hij

staat

onze koning Jezus

lijn.

geen oorspronkelijk Souverein

is

over de kerk, geen Souverein

Ook

Hij

Hij

aangesteld.

is

regeert bij de gratie Gods. zet

in

zijn

Dit gaat

komt,

tijd

eigen hoofde.

Heere der

onder den

staat

Ook

scharen.

uit

Ook

heir-

Ook

Hij

is

een

God

zij

is

dienst

verschil

in

zijn

kerk tegenwoordig

en opmerkt, en

is,

zelf recht-

De

invloed

nood kan voorzien. nu van dat drieërlei onderscheid

metterdaad onmetelijk.

is

bestaat er

beider

natuur,

is

beiden elke

één

wil,

gedachte.

zelfde

onder

alle

Woord voor anderlijkheid

beleid, altoos de ééne

één

Dus ook natiën

eens en voor in

de

alle

eeuwen door

éénzelfde altijd.

wet.

Zijn

Geen

ver-

wetgeving door altoos

nieuwe wetten, maar eenzelfde wet, regel en richtsnoer

voor de kerk

aller

eeuwen,

aller

toestanden en aller volken.

menseken zouden

Koning op

aarde, en

dezen

Bij

Koning

nooit vrees voor over-

heersching noch voor heerschzucht noch voor

De Heere

der

onderdrukking. Hij, die zijn leven voor zijn

regeert over zijn kerk door

den

volk gaf,

ook Koning Jezus.

van

zijn,

gestalte.

niet

alsof

heirscharen

ziet

streeks in aller

en

alles in allen.

van ééne conditie

Mensch

mensch

ding

zelf alle

hoofde

wezensaard en Niet

en Geest overal in

zoover door, dat er eens een

onmetelijk

zijn.

dat de Koningen op aarde zeer beperkt en gebonden zijn, en buiten hun paleis noch zien noch werken kunnen dan door tusschenkomst van andere organen, terwijl Koning Jezus uit den hemel met zijn majesteit, genade

Hij het Koninkrijk aan den

terwijl

en

zijn.

eindelijk in de derde plaats,

dat

ambt, en voor dat ambt gezalfd.

nu de Koningen op aarde in opzicht met Koning Jezus op één lijn

staan

En vandaar

zelfs

overgeven, opdat

dit

kerk ondenkbaar

Geen successie van Koningen, maar alle eeuwen door dezelfde Koning. En uit dien

eigenlijken en oorspronkelijken Souverein zal

Maar

en dus al zulke instellingen

zijn,

in zijn rijk en

Hij inge-

dezen Koning in het bij daarboven van zonde of feil geen

sprake kan

op hen

van

Dragers

heerschzucht en domheid te

terwijl

menschen.

En Koning

Jezus

is de ideale Koning de eenig goede Herder onder de herders der volkeren. Een

Koning

die zijn troon niet in het bloed zijner

maakt daar geen uitzondering op. Maar al zijn nu de Koningen op aarde en de Koning der kerk die in den hemel zetelt,

landzaten,

beiden mensch, toch bestaat er tusschen beiden

uit

een zeer ver reikend onderscheid.

onderzaten.

Ten eerste toch zijn Koningen op aarde enkel mensch, terwijl de mensch Christus Jezus tevens Gods Zoon en

hun

In tweeerlei opzicht;

maar in zijn eigen dierbaar bloed Geen Vorst die op onderdrukking maar uit is op de vrijmaking zijner

gesticht heeft. is,

En die, waar men onder en over hen gedurig hierarchiën en heerschappijen poogt op te richten, die telkens omstoot en vrijheid hergeeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 52 Pagina's

Van het kerkelijk ambt - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 52 Pagina's

PDF Bekijken