Bekijk het origineel

Het Calvinisme - pagina 31

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Calvinisme - pagina 31

2 minuten leestijd

HET CALVINISME

Op

DE HISTORIE.

IN

het zondige in de wereld, niet op die

w^/r/rt'

23

zelve zou voortaan

van de wereld

de vloek rusten, en tegenover het kloosterlijk mijden

om

spreekt van nu voortaan de plicht,

God

In de Kerk

de allen te

de wereld

God

te dienen,

minder Goddelijk beroep.

maar daarom maar ook in de wereld Hem dienen, werd bezielde leuze, en in de Kerk werd de kracht gewonnen, om

in zijn wereldsch,

ook

in

niet

loven,

nochtans hare verleiding en

midden der wereld optredende, dreigen

haar zondig

Dus ging

te weerstaan.

Puriteinsche inge-

met een beslag leggen op heel het leven der wereld

togenheid

en gaf het Calvinisme den stoot voor die nieuwe levensontwikkeling, die het nil humanum a me aliemmi puto aan-

hand

dorst,

in

hand,

toch

en

zich

nimmer door_ den gifbeker der wereld

liet

bedwelmen. Vooral

in

Calvinisme

zijn

zich

met het Anabaptisme teekent het

tegenstelling hier

scherp

De Wederdooperij

af.

toch sloeg

den tegenovergestelden weg in, en verhief in haar mijding van de wereld het uitgangspunt van het klooster tot algemeenen regel voor de geloovigen, en het is uit dit anabaptistisch grondbeginsel

juist

en

niet

uit

het Calvinisme dat het

West-Europa

Protestanten

in

nam

de Roomsche

feitelijk

het Koninkrijk

Gods

Akosmisme

opgekomen.

is

theorie over, alleen

in plaats

bij

een deel der

Het Anabaptisme met

dit verschil dat

van de Kerk werd gesteld, en dat het

de onderscheiding tusschen tweeërlei zedelijken standaard, de ééne voor den Clerus, en de andere voor de leeken, varen liet. Maar voor het overige was het ook zijn standpunt: i". dat de onge-

doopte wereld onder den vloek

lag,

weshalve de Anabaptist zich

onthield van alle bemoeiing met de burgerlijke instellingen; en bij Rome de Kerk, maar bij hen 2. dat de kring van den Doop

het Koninkrijk

Gods

— geheel het burgerlijk leven onder

zijn

hoede

had te nemen en te herscheppen; en zoo sticht Jan van Leyden zijn monsterrijk te Munster, en huppelden de Naaktloopérs door Amsterdams straten. Alzoo stond het Calvinisme op dezelfde gronden,

waarop het Romes theorie ten opzichte der wereld verwierp, óók tegen de theorie van het Anabaptisme over, en proclameerde dat de

Kerk jn

zich

op haar

geestelijk gebied heeft terug te trekken, dat

de wereld de werking van Gods gemeene

gratie

hebben

we

te eeren,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 212 Pagina's

Het Calvinisme - pagina 31

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 212 Pagina's

PDF Bekijken