Bekijk het origineel

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 23

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 23

2 minuten leestijd

21

En als strak» in dat zelfde Betlilehem, voor welks poorten zij stervend haar Ben-Oni uitriep, Herodes den kindermoord heeft aangericht, dan zegt dezelfde Schrift: Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia: „Rachel beweende hare kinderen, en wilde niet getroost worden, omdat ze niet meer zijn." Zoo klinkt dat Ben-Oni van het bezwijkend moederhart in heel de Historie van Gods Kerk in Israël na. Israël kan die Rachel niet vergeten, die stervend aan haar kind het leven schonk. De Heilige Geest zelf houdt haar stervenskreet in gedachtenis. En als het dan schijnt alsof in deze bange tragedie van Rachel altoos weer de smart en altoos weer de boosheid triomfeert, dan heeft Christus' Kerk den sleutel tot dat mysterie gevonden, als het

eeuw

in

eeuw

uit die Rachel toezingt:

Bedrukte Rachel, staak dat waren.

Uw

kindren sterven martelaren eerstelingen van het zaad, Dat uit uw bloed begint te groeien, En heerlijk tot Gods eer zal bloeien, Eii door geen tyrannie vergaat.

En

X.

JuMtb en Basmatb, En

deze

waren Isaak en Rebekka eene

bit-

terheid des geestes. Genesis

'26

:

35.

Ook Ezau koos zich twee vrouwen. Had Jacob zijn Lea en RaEzau huwde zijn Judith en Basmath, beide Hethietische meis-

chel,

w. z. meisjes uit Kanaanitische huisgezinnen, en dus verslaafd booze afgoderij, waarmee de oorspronkelijke inwoners van Kanaan God den Heere getergd hadden. Van Ezau was dit trouw-breuk. Hij wist uitnemend goed, dat zulke huwelijken door God gevloekt waren en dat ze indruischten tegen de heilige roeping, waarmede zijn geslacht uit Ur der Chaldeën naar Kanaan gezonden was. Uit Ur moesten Abraham en de zijnen weg, omdat ze gevaar liepen, juist door de minder erge afgoderij, die in Mesopotamië uitbrak, ongemerkt verleid te worden. En zoo werden ze gezonden naar het bijna verdierlijkte Kanaan, omdat in dit schoone land de afgoderij zoo ontzettenden vorm had aangenomen, dat er geen het minste gevaar bestond, dat mannen en vrouwen, in wier borst nog iets ook maar voor den dienst des Heeren orjoeide, daardoor zou-

jes,

aan

d.

de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 264 Pagina's

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 23

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 264 Pagina's

PDF Bekijken