Bekijk het origineel

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 16

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 16

2 minuten leestijd

14

En ook

straks als Jacob vluchten moet, is Rebekka er weer hanmet een slim verzinsel bij, en weet ze haar man zoo te belezen. Doch hoe naar het leven dit alles ook moge geteekend zijn, en al geven we volkomen toe, dat, onder deze slimmigheid door, een ge-

dig

loofsdrang naar den Messiaszegen werkte, toch verontschuldigt dit haar noch Jacob, en ontzettend is dan ook de bangheid, die Jacob straks om dit stukje huiselijk bedrog ondergaan moest.

Bij al haar uitnemende gaven is Rebekka dan ook wel ter dege een waarschuwing voor onze bezige huismoeders, om dezen zoo natuurlijken trek van haar vrouwelijk karakter niet te kweeken,

maar te heiligen. Rebekka moet toch

man

bedorven

allengs haar verhouding als

vrouw

tot haar

dat ze in zoo heilige zaak als de patriarchale zegen, niet openlijk spreken dorst, maar alleen door slimheid kans zag haar doel te bereiken. Warme trouw en een open oog brengen zooveel verder en zouden, althans bij een man als Isaac was, zulk een slinkschen weg hebben afgesneden. En ook bij Jacob en Ezau komt de schadelijke invloed van dezen verkeerden karaktertrek duidelijk uit. In plaats toch van den sluw-Joodschen trek in Jacob te keer te gaan, heeft Rebekka dien aangemoedigd en geprikkeld, en daardoor voor Jacob de geloofsworsteling zooveel banger gemaakt. En wat Ezau aangaat, zeggen we niet, dat Rebekka het in haar hand had, om den grond van zijn karakter om te zetten. Maar toch blijkt wel uit het verhaal, dat zij Ezau heeft laten loopen, en haar moederlijke zorge steeds uitsluitend gekeerd heeft tot haar anderen zoon, die haar meer toesprak. Daarvoor is ze toen gestraft door de Judith's en Basmath's, die Ezau in de familie bracht, en hem allengs tot geheelen afval verlokt hebben. En Isaac heeft in dat verdriet gedeeld. Maar wat veel erger is, door dat verwaarloozen van Ezau's opzeer

al

hebben,

;

voeding die

in

komen

staat

Rebekka medeverantwoordelijk voor eeuwen aan Israël van Ezau, d.

volgende

al i.

den jammer,

Edom,

over-

is.

Nog in Herodes den Idumeër, die den Man van Smarte bespot, werkt die wrake van het verbitterd bloed na.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 264 Pagina's

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 264 Pagina's

PDF Bekijken