Bekijk het origineel

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 94

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 94

2 minuten leestijd

BUTH.

82

dieper aangelegde naturen tocli pleegt het goud veel langer in de mijn verborgen te blijven. Ge merkt dan ook aan Naomi niet, dat ze aan Ruth eenige voorkeur boven Orpa gaf. Ze spreekt èn Ruth èn Orpa op één toon aan. En als het op het beslissende oogenblik tot handelen moet komen, wendt ze zich eerst tot Orpa, en daarna pas tot Ruth, alsof Ruth meer de volgzame vrouw was, die deed zooals Orpa haar voorging. En dat niettegenstaande haar man, Machlon, de oudste van de twee, Elimélech's eerstgeborene was, en alzoo ook Ruth als zijn weduwe naar oostersche rangorde voorging.

Bij

Doch zoo

zulke naturen sluimerend in zich zelf, tot een gestille sluimering wakker roept. En die gebeurtenis was voor Ruth de keuze, waarvoor Naomi haar en Orpa plotseling plaatste, om terug te keeren naar Moab. Ze waren met hun drieën op den weg getogen en had Naomi niets gezegd, dan waren ze denkelijk met hun drieën ook in Bethlehem aangekomen. Maar nu Naomi onverhoeds staan blijft op den weg, en haar schoondochters maant en aanraadt, om naar Moab en tot Moab's afgod terug te keeren, en Orpa aan dien wenk gevolg geeft; nu ontwaakt in Ruth onverwacht die volle geestkracht des geloofs, waarvoor het vermogen reeds zoo lang in haar ziel had gescholen nu kiest ze nu beslist ze en nu komt ze op eens tot die volle en rijke belijdenis, dat ze in leven en in sterven voortaan niet anders wil gerekend worden dan met het volk van God. „Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God, waar gij zult sterven zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden. Zoo doe de Heere en zoo doe Hij daartoe, indien niet de dood alleen scheiding make tusschen mij en tusschen u!" Ge ziet dus, hoe God de Heere den liefdeband van haar hart voor de arme en vei'latene Naomi gebruikt als voertuig der genade, zijn

beurtenis, die ze aangrijpt, ze uit die

;

;

;

;

hoe Naomi de schakel is, waarmee God de Heere haar voor eeuwig aan zijn volk en straks aan zijn Messias verbindt. Er is in Ruth geen strakke overgeestelijkheid, die, aan de Hefde gespeend, slechts roemt in hooge geestelijke dingen. Dankbaar veel-

en

vrome weduwe uit Israël in het bedroefde gelaat, haar door God als bode des heils besteld was. Ze kleeft aan die vrouw. Haar geloof in Israëls God smelt met haar liefde voor die oude weduwe saam. Met haar wil ze één en lotgemeen zijn, in leven en in sterven. Maar aan dien heiligen Hefdeband ligt dan toch bij Ruth de

eer staart ze die die

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 264 Pagina's

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 94

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 264 Pagina's

PDF Bekijken