Bekijk het origineel

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 155

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 155

2 minuten leestijd

143

HULDA.

Na

en geestelijke verwoesting, door Athalia aangeleste onder Hizkia een begin van reactie. Tocli want onder Manasse ging men weer nog niet krachtig genoeg spoorslags achteruit, tot eerst na zijn dood de tijd voor reformatie richt,

de

zedelijke

kwam

er ten

;

rijp

wierd.

En

in de dagen van Josia's schoone regeering, was het ongetw^ijook diens moeder Jedida, maar toch in veel hooger mate nog de profetesse Hulda, die den Vorst des lands tot reformatie van den goddeloozen volksstaat heeft aangezet. Ze stond dan ook, hoewel een gewone burgervrouw, gehuwd met een verder onbekenden Sallum, zóó hoog in aanzien, dat de Koning den hoogepriester met eenige zijner ministers tot haar zond, om raad van Godswege te vragen. En het verbaal zegt ons, dat Josia zeer bepaaldelijk ten gevolge van haar profetie tot de Verbondsvernieuwing met Jehovah, den God der Vaderen, is overgegaan. En zoo doet God meermalen. Zoo zelfs, dat er ook in ons land, nu nog, tal van dorpen zijn aan te wijzen, waar reeds voor jaren alle geest van den man week, en het scheen alsof het Sion Gods verloren was en dat God de Heere dan in zulk een plaats een eenvoudige vrouw verwekt, aangegrepen en bezield heeft, niet alleen om haar zelf tot zijn kind te maken, maar ook om ze als een getuige voor zijn Naam te doen optreden, zoodat ten leste al de vromen tot haar kwamen, en door den stillen gloed, die van haar uitging, Gods kerk, soms tot in verren omtrek, weer opleefde. Dat zijn de Huida's onzer dagen, die meest juist in dagen van Kerkverval opstaan, en die weer verdwijnen, als ze haar schoone feld

;

taak voleind hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 264 Pagina's

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 155

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 264 Pagina's

PDF Bekijken