Bekijk het origineel

Het Calvinisme - pagina 135

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Calvinisme - pagina 135

2 minuten leestijd

HET CALVINISME EN DE WETENSCHAP.

I27

met hand en tand vasthoudt aan het Goddelijke motief, dat alle menschelijke gegevens ten deze beheerscht, moet even beslist onzerzijds

man

en ö/^fwetenschappelijk

halfslachtig

als

kring worden teruggewezen. Normaal &r\

^<^//ö;-wr?(?/zijn

onzen

uit

twee absolute

uitgangspunten, die geen vergelijk dulden. Evenwijdige lijnen kennen

Ge moet

geen kruispunt.

wat ge ook

man

uw

heel

wat

kiest,

geheel zijn

óf het eene óf het andere kiezen,

ge

moet ge

zijt,

maar

niet in één faculteit

;

maar

wetenschappelijk

als

in alle faculteiten

;

in

wereld- en levensbeschouwing; in de volle terugkaatsing

van het gansche wereldbeeld,

uit

den spiegel van

uw

menschelijk

bewustzijn.

Naar tijdsorde nu

Abnormalisten, heel een reeks van eeuwen

zijn wij,

achter elkander schier onbetwist aan het woord geweest zonder dat

onze tegenstanders principieel konden optreden. Met het wegsterven

opkomen

der oud-Heidensche en het

der Christelijke wereldbeschou-

wing, staat het al spoedig in de algemeene overtuiging vast, dat alle

ding ontstaan

door de schepping Gods, dat de soorten van wezens

is

aan afzonderlijke deze is

schepping hun ontstaan danken, en dat onder

wezens-soorten

de mensch

als

in oorspronkelijke gerechtigheid

oorspronkelijke tot

herstel

beelddrager Gods geschapen dat de inkomende zonde deze

;

harmonie der schepping verbroken

van dat abnormale,

d.

i.

heeft,

en dat

tot herschepping, alsnu

de

abnormale middelen intraden van wedergeboorte, van den Christus Natuurlijk waren

en van de Heilige Schrift. in

grooten

getale

zelfs,

spotters, die

er,

met deze

staken, en onverschilligen, die er zich niet

om

alle

eeuwen door,

feiten

den draak

bekreunden

;

maar

de zeer enkelen, die wetenschappelijk deze algemeene overtuiging bestreden,

telt

ge

voor zes eeuwen tegelijk op

uw

vingers.

De

Renaissance deed ongetwijfeld een ongeloovige strooming opkomen, die

zelfs

tot

geestdrift voor

het

Vaticaan doordrong, en het

Gneksch-Romeinsche idealen; maar

middeneeuwen het

dat

na de

een

aanvang neemt, toch

scharen

Humanisme wekte

der philologen,

al dient

erkend

principieel verzet der Normalisten

blijft

juristen,

het een

medici

feit,

dat de breede heir-

en physici nog eeuwen

daarna de grondstukken der aloude overtuiging onaangetast

laten.

Eerst in de vorige eeuw heeft de tegenstand zich uit den omtrek

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 212 Pagina's

Het Calvinisme - pagina 135

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 212 Pagina's

PDF Bekijken