Bekijk het origineel

Het Calvinisme - pagina 127

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Calvinisme - pagina 127

2 minuten leestijd

HET CALVINISME EN ÜE WETENSCHAP.

II9

Heeft aldus het Calvinisme zin voor wetcnscliap gekweekt en op

dan nu

mij

onmisbare alle

aan de wetenschap haar gebied herschonken, gunt

schaal

breede

in

de derde plaats u aan

hoe het de zoo

te toonen,

der ivetcnschap bevorderd heeft. Vrijheid

vrijJieid

echte wetenschap wat voor ons de lucht

is

is

voor

waarin we ademen.

Niet alsof daarom de wetenschap aan geen banden gebonden ware

en geen wetten had te gehoorzamen.

bonden, op het vlakke strand

En

voort.

ook

zoo

alleen de

op

schiet vrij

is,

aan niets ge-

zijn

visch,

vinnen

geen wetenschap of ze moet aan haar

er

is

gebonden

strikt

visch, die

komt om, en

ligt,

die door het water geheel omvangen

voorwerp

De

en

zijn

den eisch van

stipt

goede

methode gehoorzamen, en alleen door dien band en onder die wet is de wetenschap vrij. Ook de vrijheid der wetenschap bestaat dus ze

dat ze bandeloos en ongebonden

daarin,

niet

vrij

van allen band die haar onnatuurlijk

zij

Nu make men

levensbeginsel voortkomt. leven in de siteiten

middeneeuwen geen verkeerde

kende men toen nog zoo

niet.

is

;

maar dat uit

haar

zich van het universitaire

voorstelling.

De

zij

en niet

Staatsuniver-

universiteiten

waren

vrije

corporatiën en in zooverre prototypen van de meeste universiteiten in

Amerika,

Nederland

en

deze

dat

Europa, en gelukkig ook

»

republiek van geleerden" in het leven

op eigen

kapitaal

geestelijk

de vrijheid der wetenschap

Eeuwenlang had men

kwam

de

men ook

Staat

vond

De

inbreuk op

destijds uit heel anderen hoek.

slechts twee

de Kerk en den Staat. Gelijk

roept,

moet teren of aan

gemis aan talent en studiekracht moet sterven.

verstond

in

algemeen, dat de wetenschap een respubliea

destijds

litterarmn was, een

en

in

de Vrije Universiteit, die ik zelf dien, herleeft. Het

in

besef leefde

wat thans

van

machten

wij zelf uit

in het leven

lichaam en

het leven dichotomisch.

ziel

gekend, bestaan,

De Kerk was de ziel, men niet. Nu

het lichaam, en een derde macht kende

alle kerkelijke leven zijn centralisatie in

den Paus, het politieke

leven der Christen-natiën zijn vereenigingspunt in den Keizer, en het was de poging te lossen,

harden

die

strijd

pauselijke

in

om ook

deze tweeheid in hoogere eenheid op

de worsteling der Hohenstaufen en Welfen zoo

deed ontbranden

tiaar.

Sinds

echter

om

de suprematie van keizerskroon of

was,

dank

zij

de Renaissance, de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 212 Pagina's

Het Calvinisme - pagina 127

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 212 Pagina's

PDF Bekijken