Bekijk het origineel

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 100

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 100

2 minuten leestijd

DORDTSCHÉ LEERTtÊSELS.

92

dat de verdorvenheid, naar Gods rechtvaardig' op alle zijne nakomelingen (uitgenomen alleen Christus) gekomen is, niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorvene natuur.

Terdorvene; oordeel,

alzoo

van

Adam

III.

Overzulks zoo worden alle menschen in zonden ontvangen, en kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot eenig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde 1 ). En willen noch kunnen tot God niet wederkeeren, noch hunne verdorvene natuur verbeteren, noch zichzelven tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden als

H. Geestes. IV.

Wel is waar, dat na den val in den mensch eenig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt eenige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tusschen hetgeen betamelijk en onbetamelijk ~) is, en ook betoont eenige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zóó ver is het van daar, dat de mensch door dit licht der natuur zoude kunnen komen tot de zaligmakende kennisse Gods, en zich tot Hem bekeeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt; ja veel meer ditzelve, hoedanig het ook zij, op onderscheidene wijze geheel bezoedelt en in ongerechtigheid ten onder houdt; en dewijl hij dit doet, zoo wordt hem alle verontschuldiging s) voor God benomen.

blijkt

2) 2ria)

;

thans

de officieele uitgave staat hier: der zonden. Niet als meervoud, maaloude verbuigingsvorm in het enkelvoud; zooals met volkomen zekerheid uit den Lat. tekst {jieccati servi). In

1) ais de

De

officieele

uitgave heeft hier: eerlijk en oneerlijk (Lat. honesta et turwoord eerlijk niet gebruikt wordt in den

in welke uitdrukking echter het

geldenden

zin

van

hetrouicbaar,

of,

zonder bedrog, maar de beteekenis

heeft van eerzaam, eerbaar, betamelijk. 3)

De

officieele

uitgave heeft hier: onschuld (Lat. inexcusabüis redditur); in

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 162 Pagina's

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 100

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 162 Pagina's

PDF Bekijken