Bekijk het origineel

Het Calvinisme - pagina 12

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Calvinisme - pagina 12

2 minuten leestijd

HET CALVINISME omdat het één

strijd

IN

DE HISTORIE.

dien Gij hier, en wij in Nederland

is,

strij-

den, en wijl in zulk een algemeene worsteling alleen een getuige-

op persoonlijke ervaring rustend, beteekenis en waardij bezit. Vergun mij daarom in zes lezingen U over het Calvinisme te

nis

spreken. Eerst over het Calvinisme in de Historie, opdat

wat het Calvinisme

is.

Dan

we verstaan

over het Calvinisme en de Religie. Voorts

over het Calvi^dsmc als politiek verschijnsel. Daarna over het Calvinisme eerst in ^^ Wetenschap

macht

als sociale

de hope die in het Calvinisme

delijk over

en da.n 'm de Kunst.

is

En

ein-

weggelegd voor de toekomst.

Klaarheid van betoog vordert, dat ik begin met in mijn eerste lezing historisch het begiip van het Calvinisme vast te stellen. Ter

van misverstand, dient uitgemaakt, wat we onder Calen wat we daaronder wel hebben te verstaan. Ik ga

afsnijding

vinisme

niet,

van het thans heerschend gebruik van dien naam, dat

in

de onderscheiden landen en levenssferen volstrekt niet hetzelfde

is.

daarbij uit

Het veelvuldigst wordt de naam Calvinist heden ten dage nog gebenaam niet in Protestantsche, maar in Roomsche

zigd als sectarische

met name

landen,

;

in

In Hongarije

Hongarije en Frankrijk.

de Gereformeerde Kerk nog twee en een half millioen

van Roomsche

telt

zielen, die

zijde en in de Joodsche pers standvastig met den

naam van „Calviner" worden gebrandmerkt. Een min bedoelde naam, die op de leden der Gereformeerde Kerk

niet-officieelen lieflijk

daar

te

lande

ook dan wordt toegepast, indien

ze

de laatste

sympathie voor het geloof hunner vaderen reeds volledig hebben

En op

uitgeschud.

verschijnsel

hetzelfde

stuit

vooral in Zuid-Frankrijk, waar ,,Calvinistes"

nog,

een sectarisch brandmerk

is,

waarbij niemand meer vraagt,

wat de gebrandmerkte persoonlijk gelooft of een

nog

ieder bij

wordt opgedrukt, ook

de

église

reforméc

is

ge in Frankrijk,

eveneens, en sterker

al

is

belijdt,

maar dat aan

atheïst geworden, die

hij

aangesloten.

Georges Thiébaud,

anti-Semitisme, heeft tegelijk het anti-Calvinisme

bekend door

zijn

in Frankrijk

weer wakker geroepen, en

tot

iri

de Dreyfusquaestie

toe zijn „Joden, en Calvinisten" als de twee anti-nationale

machten

tegen de macht van den „esprit gaulois" overgesteld.Dit sectarische

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 212 Pagina's

Het Calvinisme - pagina 12

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 212 Pagina's

PDF Bekijken