Bekijk het origineel

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 122

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 122

1 minuut leestijd

;

DE APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS, AANGEHAALD IN

AET. 9

DER BELIJDENIS.

Almachtige, Schepper [1.] Ik geloof in God den Vader, den des hemels en der aarde. Zoon, onzen [2.] En in Jezus Christus, zijnen eeniggeborenen Heere; [3.] die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren Maagd Maria; [4.] die geleden heeft onder Pontius Pilauit

de

gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle dage wederom opgestaan van de dooden; [6.] opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders; [7.] van waar Hij komen zal om te oordeelen de levenden

tus, is

[5] ten derden

en de dooden. Ik geloof eene hei[8.] Ik geloof in den Heiligen Geest. [9.] der heiligen; gemeenschap de Kerk, Christelijke lige, algemeene, des vleesches; [10.] vergeving der zonden; [11.] wederopstanding [12.] en een eeuwig leven. .

DE GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA \ AANGEHAALD IN

ART. 9

DER BELIJDENIS.

des Ik geloof in e'énen God, den almachtigen Vader, Schepper En dingen. onzienlijke en zienlijke hemels en der aarde, aller

m

dezelfde als die op het Concilie van 325 1) Deze Geloofsbelijdenis is niet gelijk die eenigen tyd werd vastgesteld; maar de uitbreiding van die belijdenis, hier gegeven, gelijk die wordt tekst De aangenomen. is Kerken de later door van de Oostersche) vastgesteld is; in alle Westersche Kerken (in onderscheiding den Zoon uitgaat, erbg. alzoo met de woorden: die van den Vader en

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 162 Pagina's

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 122

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 162 Pagina's

PDF Bekijken