Bekijk het origineel

Het Calvinisme - pagina 16

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Calvinisme - pagina 16

1 minuut leestijd

HET CALVINISME

„summus episcopus" en aan

overwicht van den landsvorst als

noch magistrale inmenging,

hiërarchie,

kon zich

niet anders

ecclesia docens

veelvormige schakeering ontwik-

maar moest dan ook, juist door

die schakeeringen, het gevaar der

en

afwijking,

tegen

het leven roepen.

met

gevaar

een

vrije

een

altoos

eenzijdige reactie in

levensontwikkeling als het Calvi-

moest zich het onderscheid afteekenen tusschen

met

centrum

omtrek

dit

Bij

nisme bedoelde, het

dan

noch een

zijn

kerkelijke

in

huldigt,

ken,

Het Calvinisme daarentegen, dat noch

docens.

ecclesia

DE HISTORIE.

IN

zijn volle, zuivere

bedenkelijke

zijn

levenskracht, en den breeden

verflauwingen

rusteloozen strijd tusschen zuivere en

was de gestadige doorwerking van

;

maar

juist in dien

min zuivere ontwikkeling,

zijn

geest aan het Calvinisme

gewaarborgd.

Aldus opgevat wortelde het Calvinisme en

religie,

vooreerst voorts

ontwikkelde een

een

eigen

zich

uit

Theologie,

eigenaardige

dit

in

een eigen vorm van

eigenaardig religieus besef,

daarna een eigen Kerkorde, en

vorm voor het staatkundige en maat-

schappelijk leven, voor de opvatting der zedelijke wereldorde, voor

de verhouding tusschen natuur en genade, tusschen Christendom en wereld, tusschen

Kerk en

Staat, en ten slotte

schap,

en

zelfde

Calvinisme, overmits

en

spontaan

verre

voor kunst en weten-

toch bleef het in alle deze levensuitingen het ééne en

staat

het

alle

deze ontwikkelingen gelijkelijk

eenzelfde levensbeginsel voortkwamen.

uit

dus

op één

lijn

met

die andere

In zoo-

complexen van

we gewoon zijn met den naam van Paganisme en Islamisme, van Romanisme en Protestantisme, te noemen, als aanduiding van vier eigen werelden in onze ééne wereld. En al is het nu dat ge met Paganisme en Islamisme strikt genomen menschelijk leven,

die

het

te

zich

Christianisme

hiermede daarom

coördineren hebt, toch laat het Calvinisme te beter

op één

lijn

stellen,

omdat het de

pretentie maakt, juister en zuiverder

dan het Romanisme en Luthe-

ranisme beide de Christelijke idéé

belichamen. In de Grieksche

wereld

van

nationale

element,

orthodoxie thersche

Rusland en

en

de

heeft

te

Balkanstaten zich

uit

den

overheerscht nog het wortel

der mystieke

nog geen eigen levensvorm ontwikkeld.

landen

heeft

In de Lu-

Overheidsbemoeiing de doorwerking van

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 212 Pagina's

Het Calvinisme - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 212 Pagina's

PDF Bekijken