Bekijk het origineel

Van het kerkelijk ambt - pagina 34

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van het kerkelijk ambt - pagina 34

3 minuten leestijd

Gereformeerde Stemmen.

32

Onderscheid tusschen het ambt en het bestuur

8.

Veel scherper dan men dusver placht, dient

'

woord van zulk soort lieden sprake is. Naar luid onzer Confessie komt het bestuur

één

onderscheiden tusschen het ambt en het bestuur

op

kerk

Jezus'

in

aarde;

en

vooral in de

is

het juist deze

tegenwoordige verwikkeling

onderscheiding, die ons den draad in de hand

om

legt,

doolhof

door en

veilig

uit

den kerkelijken

geraken.

te

Meer dan één verkeert in den waan, als zouden we ontkennen, dat er ook in de kerk op aarde een bestuur behoort te zijn, en dan komt men aandragen met allerlei citaten uit de Liturgie en uit oude, goede, betrouwbare theologen, om tegenover ons te bewijzen, dat er toch heusch wel van van

Christus

een „bestuur" sprake kan

of

,,

regiment"

in Christus'

kerk

zijn.

Men kon

zich die moeite sparen.

Met de Confessie der Ned.

Geref. kerken

ook De Heraut, dat de kerk van Christus op aarde ,^eregeerd moet worden naar de geestetijke politie, die Christus voor belijdt

verordend heeft."

nijn kerk

Zonder daarom

te

Kerk op aarde.

in Jezus'

over de plaatselijke kerk

tot stand,

de onderscheidene ambtsdragers

in

doordien één raad

saamkomen en saamwerken. Zóó en niet anders ontstaat de kerkeraad, en deze kerkeraad is het eenig zelfstandig bestuursof college

En

college in de kerk.

kerkeraden,

wel kunnen nu deze

door afgevaardigden, in

classis,

naar provinciën of in synode saamkomen, en

zoo

bestuurszaken gemeenschappelijk

zekere

regelen,

kerkeraad op zichzelf niet

één

die

regelen kan noch mag,

maar hierdoor wordt nieuw bestuur van hooger trap gevormd, doch slechts een tijdelijke saamwerking van de bestuurscolleges der plaatselijke kerken. Dit kan men nu vast en veilig volstrekt geen

hieraan

Als de praeses van

onderscheiden.

het classicaal bestuur de vergadering van dit

bestuur gesloten

dan

uiteen,

de vergadering

heeft en

blijft hij

is

toch praeses en de leden

toch leden van dit bestuur, zoodat het ook

beweren, dat de zicht-

saam is, toch zelfstandig bestaat. Gereformeerde dassen daarentegen

als het niet

bare kerk zelve aanstonds weg zou vallen, al

De oude

ontbrak

waren vergaderingen van nagebuurde kerken, die slechts even saam kwamen en voor elke samenkomst een moderamen kozen, maar zoodra ze heur zaken hadden afgehandeld

haar bestuur, zoo staat het

tijdelijk

niettemin voor ons vast, dat een bestuur wel

van

verre

het wezen der kerk te doen ont-

aarden, veeleer tot haar welvftzen behoort.

Ons

protest en verzet ging uitsluitend tegen

misbruik

tweeerlei

dat

men van

het woord

keerden,

of bestuur overbleef.

En nu weten we

bestuur gemaakt heeft.

Ten

kent

eerste

de

Heilige

Schrift

en

alsof

ders die door Christus in zijn kerk op aarde

hetzelfde

en

ingezet

van het ambt

dan de dragers de plaatselijke kerken, en

aangesteld, in

slechts vooi zoover deze gezamenlijk optreden, te

zamen

dan

en

nog maar

op zekere

tot

hoogte over de gezamenlijke kerken.

In

strijd

hiermee echter heeft de hiërarchie vierderlei besturen

in

kerkeraad;

leven

het 2.

geroepen

in

:

het classicaal bestuur;

i

.

3.

den het

provinciaal bestuur en 4 het synodaal bestuur,

van

welke

bestuurder

men

drie

laatste besturen

wordt,

niet

men mede-

krachtens het ambt,

maar door keuze van menschen, en krachtens schepping van een reglement, zonder dat er 't zij in Gods Woord, 't zij in onze Confessie, ook maar met dat

plaatselijk bekleedt,

dat

er

eenig

men de eenvou-

wel, dat

dige lieden misleidt door het voor te stellen,

diensvolgens de Confessie geen andere bestuur-

zijn

zonder

huiswaarts

moderamen

heur

de huidige classicale

gevat

is

dat

heeft,

het

classicaal

bestuurscollege

blijvend al

besturen precies

waren als de vroegere dassen en moderamens; maar wie eenmaal goed

het

is,

vergaderd, en

niet

bestuur een

dat bestaat, ook

wel uit leden

bestaat, die hiervoor een afzonderlijke qiialiteit

ontvangen,

ziet terstond

de opzettelijke mis-

leiding in.

Ons tweede

verzet

misbruik, van het

ging

in

men op hoogste als

tegen

het

die

wijze

bestuur

en

protest

tegen het

woord besturen gemaakt, valsche denkbeeld, alsof

nu

verkreeg

eindelijk in

ook een

de Synode, en

bezat dit op den hoogsten trap staande

bestuur nu de souvereine, d.

rechtsprekende en besturende

i.

wetgevende, macht.

Elke

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 52 Pagina's

Van het kerkelijk ambt - pagina 34

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 52 Pagina's

PDF Bekijken