Bekijk het origineel

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 78

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 78

2 minuten leestijd

;

76

hem op aandringt

dat hij toch spijze zal nemen; en als hij eindelijk haar gemest kalf van stal haalt; en een rijken maaltijd voor Saul en zijne knechten aanricht. Ook is er in al wat ze van te voren spreekt, niets dat onkiesch klinkt. Er is zelfs weinig toeleg om te imponeeren. Ja, ze heeft zoo niets van een vrouw, die haar opzettelijk bedrog achter vertoonmakenden vorm poogt te verbergen. Juist dit echter verraadt te dieper haar zondig bestaan. Want zeker, het opzettelijke bedrog van een tooverkol is schandelijke misleiding en zonde maar toch is het nog veel zondiger, als iemand niet hediviegi, maar werkelijk met de booze machten der hierin bewilligt,

;

demonen

in

gemeenschap

treedt.

En

dat schijnt bij die toovenaresse van Endor het geval te zijn geweest. Telkens lezen we in de H. Schrift van allerlei wdjzen, wichelaars, bezweerders, waarzeggers, achtgevers op vogelgeschrei en toovenaars, die in Egypte, in Babyion, in Moab en bij de Philistijnen machtigen invloed oefenden en nog loopt door alle eeuwen het onheilig spoor van een macht, die langs wegen, die God niet gewild, maar God verboden had, aanraking zocht en zoekt met de machten der duisternis. ;

En

zonde schijnt ook die vrouw van Endor te zijn gevaldaardoor zulk een macht te hebben erlangd, dat ze, niettegenstaande Saul zelf bevolen had, alle toovenaars uit te roeien, stil haar onzalig bedrijf had kunnen voortzetten; en dat zelfs zoo openlijk, dat de hooge hofbeambten en officieren, op Saul's vraag, of ze niet zulk een toovenaresse kenden, hem terstond op die vrouw van Endor wezen. En wat is dit nu anders, dan dat God ons hart er op geschapen heeft, om invloeden uü den Hooge te ontvangen, en onder dien invloed geloofsmacht voor zijn eer uit te oefenen; maar dat nu de zondige mensch deze eigenschap, die God hem inschiep, omgekeerd gebruikt, en nu bezwijkt, om invloeden tilt de Diepte in zich toe te laten, ten einde door die onheilige invloeden macht te oefenen tegen God en voor Satan. o, Wie zal zeggen, hoe hoog diezelfde vrouw van Endor in het Koninkrijk Gods zou gestaan hebben, als ze zich niet tot Satan, maar tot haar God had gewend. Maar ze had eenmaal haar ziel verkocht, in plaats van redding te zoeken in Hem, die ook voor haar alleen den losprijs betalen kon. En toch, de vrouw van Endor is nog niet voor goed verdwenen want vreeselijk is het te zien, hoe ook nog in onze Christenlanden geld gewonnen wordt met een armzalig tooveren en waarzeggen, dat zonde is zoowel voor haar, die het doet, als voor de bijgeloovige ziel, die er o^eld voor offert en het zoekt. len.

in die

Ze

schijnt

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 264 Pagina's

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 78

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 264 Pagina's

PDF Bekijken