Bekijk het origineel

Van het kerkelijk ambt - pagina 13

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van het kerkelijk ambt - pagina 13

3 minuten leestijd

Gereformeerde Stemmen. tusschen het Koninkrijk van deze wereld en het Koninkrijk der hemelen.

De

der

oversten

aldus sprak de

wereld,

Heere, voeren heerschappij over de

volken,

maar „alzoo zal het onder u niet zijn!" Het Koninkrijk der hemelen is eerst het

Koninkrijk

dit

laatste

Het

Het

bestond.

andere

het

niet,

met uitwendig

wel

kroon en troon en scepter, in

in

zwaard ; het

schatkist en

Dit

gelaat.

rechtbank,

binnen tn

laatste is

u.

geslacht

God de Heere

gevallen was, had

dan onverwijld en de

en

in de hel komt,

zonde

in

het in zijn

toorn aan zichzelf kunnen overlaten.

doorgewerkt,

De zonde

onbeperkt

hebben

die thans pas

toestand

zou reeds terstond op aarde

Maar God de Heere

heeft dit niet gewil'd.

En

genadig geweest.

is

in deze

genade

menschen allengs driemacht doen werken. Vooreerst de instelling der Overheid, om door de macht van de wet en het zwaard eene menschelijke saamleving mogelijk te maken. Ten tweede ontstak Hij de lampe der kennisse, die door heeft Hij toen onder erlei

alle

nevelen

wetenschap derde

ten

religieuse derij

heen,

en

de ontwikkeling der ophouding van onze

in

toch een

natuur

gevallen

zou

tot

Hij

denkbeeld,

superstitie, toch het

we een macht dienen,

En

stand brengen.

de volken tot allerlei bemoeiing uit, die ook onder afgodreef

hield,

Hij in zijn

terwijl

naam

volk Israël de betere kennisse van zijn

om

dat

buiten deze wereld hadden te

stand

in

deze

wel

door tweeërlei daad:

menschen

als

doordien

2.

door de

doordien Hij

i.

Overheid met zulk gezag beHij

conscientie,

naam handelen

liet; en de harten der volken, ontzag voor dit van Hem

in

ingestelde gezag verwekte.

Alzoo is én het ambt der overheid én van den priester in Israël én van den leeraar der wetenschap,

wordt de

goddelijk

oorsprong.

in

van

lichtstraal

Wel

dit goddelijk gezag,

nevelen onzer dwaasheid

en

de

door

eigenwilligheid

gebroken, maar op hoe verflauwde wijze ook,

China en onder de Kalmukken, is souvereiniteit, die op deze wijze over de volkeren uitgaat. in

zelfs

het

goddelijke

Iets geheel anders

daarentegen bedoelt het

Koninkrijk Gods of hel Koninkrijk der hemelen.

zijn uitgebroken.

Hij

heeft

eer het ons zegenen kan, veelszins

ligt alzoo.

Toen ons menschelijk

zou

komt

eerste

de uitwendige verschijning,

laatste is in

God de Heere

kleedde, en in zijn in

der wereld ingekomen, toen

reeds

Neen, alleen

orde en dezen regel in ons leven ingezet, en

ook de volken

wetenschap

Niet alsof dit niet ook op de

en de volheid der levensfunctiën doelde. Dat doet het wel, en de voorstelling alsof het Koninkrijk zag,

der

een

is

hemelen

valsch

alleen

op

spiritualisme,

de ziel dat

ten

eenemale door de Heilige Schrift veroordeeld wordt. Christus vertroostte niet alleen de zielen, maar genas ook de kranken en spijsde de hon^erigen. Hij stierf aan het kruis, maar stond op in zijn lichaam. En wat nu nog beidt, is ook voor ons de opstanding des vleesches,

en daarna het

rijk

der heerlijkheid,

dat eens het volle menschenleven omvatten

De

voor onze uitwendige behoeften zou het

zal.

deeling alsof het Koninkrijk der wereld

Koninkrijk

der

zijn,

en

hemelen alleen voor de

een hooger leven aanbiedt, dan óf de anarchie

moet alzoo verworpen. Neen, het onderscheid is een geheel ander. Dit namelijk, dat de instelling van het aardsche gezag slechts een voorloopig en tijdeom hulp en raad te lijk hulpmiddel is, schaffen in den bestaanden nood. En dat daarentegen het Koninkrijk der hemelen doelt

óf de woestheid der wilde horden oplevert.

op de

plantte,

straks door Zion

te zegenen.

Op

die wijs

ontstaan.

Een

is

het

gewone burgerlijke leven dat

leven,

ellende toch altoos een zelfs in zijn

gift

bij

diepe

al zijn

der genade

is,

en

meest gezonken vorm toch altoos

Zulk een leven

echter

kan

ontstaan, alleen door aanwijzing.

pure dwaling

om

te

niet

Het

vanzelf is

een

wanen, dat de mensch

eenvoudig door er op gewezen te zijn, ziende op zijn belang en bij manier van zelf

overeenkomst,

zulk

opgericht.

Dit was niet zoo.

een

gezag

zou hebben

ziel,

duurzame instelling, die eens van de zonde en haar den eigenlijk van God gewilden

blijvende,

door overwinning gevolgen,

toestand verwerkelijken

Zooals

men na

zal.

een brand,

tijdelijk

door

hulpgebouwen voorziet in den ontstanen nood,

maar daarnaast begint met het eigenlijke gebouw nieuw en in nog schooner vorm weer op te trekken, zoo ook is het hier.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 52 Pagina's

Van het kerkelijk ambt - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 52 Pagina's

PDF Bekijken