Bekijk het origineel

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 138

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 138

2 minuten leestijd

136 XI.

/[Daria

pan Betbantë» Maar één ding

is noodig doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar

niet zal

;

weggenomen

woi-den.

Luh. 10

:

42,

van Bethanië is de vrouw van het mysticisme, in tegenmet het piëtisme, clat in Martha zoo sterk uitkomt. hebben een wereld om ons heen; maar ook ligt er een wereld

Maria stelling

We

m

en achter ons hart. Dit geeft twee mogelijkheden ook voor het öf dat ze de wereld van heur hart als voorvrouwelijk karakter raadkamer gebruiken, om de wereld om zich heen te verrijken óf wel dat ze de wereld om zich heen ontvluchten, om zich in de wereld van haar hart terug te trekken. Tusschen die twee uitersten liggen natuurlijk allerlei middentermen. Maar de hoofdzakelijke tegenstelling blijft dan toch, dat de ééne vrouw drang in zich gevoelt, om uit te gaan in de wereld; terwijl de andere er meer toe neigt, om zich terug te trekken in de verborgen wereld van haar hart. Is nu de actieve vrouw, die in de wereld wil uitgaan, Christinne, dan wordt ze piëtist en is rusteloos bezig in allerlei Christelijke werkzaamheden; terwijl haar tegenvoetster die meer naar binnen trekt, zoo ze Jezus kiest, zich zal overgeven aan het schoon en zoet der mystieke aanbidding. Naar welke dezer beide richtingen gij nu getrokken zult worden, hangt niet van uw keus, maar in hoofdzaak van uw aanleg en inborst af, en wordt voorts grootelijks beheerscht door de omstandigheden. Alleen zult ge juist daarom u wachten voor een te eenzijdig oordeel de vrouw van het piëtisme mag haar mystieke zuster niet veroordeelen, noch de mystieke op haar piëtistische zuster uit de ;

;

;

hoogte neerzien. Beide soort karakters hebben hun eigen recht van bestaan. Noch het één noch het ander kan gemist worden. Uit een wereld met enkel bedrijvige vrouwen zou allengs al het teedere en diepere uitgaan; en in een wereld met enkel peinzende zusters zou het ten .slotte meer een droomen dan werkelijk leven worden.

Ook Maria van Bethanië neemt daarom

in

den kring van Jezus

eigene plaats in. Ze vertegenwoordigt er de vrouw van het diepere gevoel. Meer inwendig dan uitwendig bezig. Een fijnere, vrouw, die ziet wat een ander niet ziet. In stilte opmerkt. En die door dat naar binnen gekeerde allengs het bestaan van een geestelijke "ivereld heeft ontdekt, die haar boeit en waarin ze gedurig verzinkt.

haar

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 264 Pagina's

Vrouwen uit de Heilige Schrift - pagina 138

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1898

Abraham Kuyper Collection | 264 Pagina's

PDF Bekijken