Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 115

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 115

2 minuten leestijd

103 er door wint, en, kortom, beter kans hebt,

om

ten goede op

hem

in

werken.

te

Onder

oogen zal de overtreder Hchter zijn schuld bekennen, oprechter zijn, terwijl hij in anderer bijzijn zich zal pogen te handhaven, en licht neigt tot brutale leugen. Anderer bijzijn prikkelt licht tot verzet, en lokt uit om u te tarten. Waar dan het gevolg van is, dat straf in anderer bijzijn vaak wel vier

openhartiger,

tot

onderwerping

in schijn

Zoo spreekt men thans

leidt,

maar wrok

in tamelijk

in het hart

laat

zitten.

algemeenen kring, en ongetwijfeld

steekt in deze voorstelling waarheid.

Alleen zeer die

maar

beslist

zondigen

kan niet altoos doorgaan, want de Schrift spreekt van gevallen, waarin de regel geldt: „Bestraf hen aller tegenwoordigheid, opdat ook de anderen vreeze

ze

ook in

mogen hebben." Dat de heilige apostel Paulus in dit verband alleen doelt op Dienaren Woords en Ouderlingen die zich kwamen te misgaan, doet na-

des

tuurlijk niets ter zake.

De regel, die hier gesteld wordt is van algemeene strekking, en die regel zegt u, dat bestraffing in aller tegenwoordigheid pHcht van Godswege kan

zijn,

In het huisgezin beduidt dit dan, dat ge bestraft als alle huisgenooten aan den disch, of na den disch onder de lezing van Gods Woord, bijeen zijn.

En nu valt de nadruk natuurlijk op dat zondigen. „Zondigen" is een sterker uitdrukking dan ondeugend zijn. „Zondigen" draagt een ernstiger karakter. „Zondigen" duidt op een kwaad, waarin schending van de ordinantiën Gods plaats greep. Liegen, bedriegen, stelen, gemeenheid, brutaliteit, sarrend plagen, spotternij met het heilige enz., dat alles zijn booze verschijnselen, die onder het „zondigen" vallen. Als b. V. een kind of een dienstbode om half zeven in plaats van om zes uur opslaat, indien opstaan te zes ure hem geboden was, dan is dat te laat opstaan wel verkeerd en wel kwaad, maar daarom nog geen „zondigen'', en komt het „zondigen" er eerst in, zoo dat kind of deze dienstbode het gezag veracht, zich opzettelijk niet stoort aan het gegeven gebod, en bij het ontvangen van een berisping zich aanstelt, als stond het hem vrij, om te gehoorzamen of niet te gehoorzamen. Gemeenlijk nu keeren de menschen hierbij den regel om. Zulk een niet doen van wat gezegd is, nemen zij zeer hoog op, en op de verachting van het gezag letten ze nauwelijks. Ze toornen als hun eigen gebod niet gehouden wordt, maar de overtreding van Gods gebod laat hen koud.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 115

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken