Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 328

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 328

2 minuten leestijd

316

wetenschappelijk karakter der Godgeleerdheid te kort/' ^) Ik constateer alleen dat Maccovius in deze twee punten

tegenover Amesius het zuivere gereformeerde standpunt verdedigde.

was

Anderszins

er

ook nog oneenigheid van gevoelen

om slechts op enkele punten de aandacht te vestigen, over de Lex ceremonialis, de fides en het extremum Judicium. Amesius meende ten opzichte van de Lex Ceremonialis dat deze niets te maken had met het Evangelie. Maccovius daarentegen leerde dat wel het ritueele van de Lex Ceremonialis als iets geheel op zichzelf staande moest beschouwd worden, maar dat de offeranden, als zijnde schaduwen van Christus, tot de leer van het Evangelie behoorden. ^) Wat het tweede punt aangaat leerde Maccovius, dat de fides notitia H- fiducia^ en dus ook eene notitia is, en dies een kennen en begrijpen in zich besluit. Amesius daarentegen leerde dat fides en notitia heterogene begrippen waren. ^) En wat het derde punt aangaat leerde Maccovius, dat het Laatste Oordeel deels in de lucht, deels op de aarde zal plaats hebben, terwijl Amesius deze twee

tusschen

Godgeleerden,

=

dat het Oordeel alleen in de lucht zal plaats hebben, en dat, wat dan later nog op de aarde gebeuren zal,

leerde,

na het Oordeel geschiedt. *) Ook is er nog een polemiek tusschen Amesius en Maccovius geweest over de sufficientia en efficacia van Christus' verdienste. Amesius leerde n.L, even als Lubbertus, eene sufficientia

geschil

pro omnibus, een efficacia tantum pro

kom

ik in § 2

van

dit

Op dit hoofdstuk nader terug. Maar electis.

op al die andere verschillen in te gaan, zou eenerzijds de moeite niet loonen, ligt anderzijds geheel buiten het bestek.

')

Dr. Geesink, Willem Ameses, Bibliotheca Reformata, Deel X, pag. III en IV van

de Voorrede. ^J

Dist.

quoad vero

Theol.,

p.

10. Maccovius zegt daar als zijn gevoelen:

ritus Ecclesiasticos, facit

continet

doctrinam

de

speciem diversam a Lege morali

sacrificiis,

doctrina Euangelii." ^)

Theologia Polemica,

p.

142.

*)

Theologia Polemica,

p.

193.

Christi

„Lex ceremonialis

et forensi.

Quatenus

adventum adumbrantibus, eatenus

est

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 328

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken