Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 377

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 377

2 minuten leestijd

865

parantes ad regenerationem, maar alleen ad conversionem.

En

Ook

insgelijks Dr. Bavinck.

hij

^)

waarschuwt tegen het

gebruiken van den term ^^gratia praeparans'' in Remonstrantschen zin. Hij wijst op het feit dat sommige Gereformeerde Theologen juist om het dubbelzinnige van dien term liever van „actus antecedanei" dan van „actus praeparatorii" spraken.

Maar

toch, zoo zegt

hij,

m

goeden zin kan er wel van

gratia praeparans gesproken worden. Voornamelijk tegen-

over het Methodisme dat aan het natuurlijke leven alle waardij ontzegt. Edoch op den voorgrond

moet staan dat

het geestelijk leven, dat in de wedergeboorte wordt inge-

wezen verschillend is van het natuurlijk en zedeaan voorafgaat ^). Onder voorbereidende genade mag daarom nooit verstaan worden dat het ter kerk gaan, het hooren van Gods Woord, de erkenning van zonde, het verlangen naar verlossing „volgens een meritum de congruo'' de genade der wedergeboorte verdienen of ook zich voor haar ontvankelijk en plant, in lijk

leven, dat er

vatbaar maken kan. Maar wel moet onder de gratia praeparans verstaan worden dat God als de Almachtige God door Zijn voorzienig bestel het leven Zijner kinderen leidt „ook vóór en tot de ure van hunne wedergeboorte toe." ^) Het is juist de groote fout van Piëtisme en Methodisme die providentieele leidingen Gods met de voorwerpen Zijner eeuwige liefde te miskennen, en het is daaraan te danken dat het geen oog heeft voor de rijke en vrije genade Gods die schittert in de

veelvormigheid van de onderdanen Zijns Rijks *). En zoo kan dan het einde van deze § niet anders zijn dan dat ook hier weer moet erkend worden dat Amesius in deze Polemiek afweek van de zuivere Gereformeerde

beschouwing, en dat Maccovius deze beleed en verdedigde.

')

Heraut, 16 Januari, 1898. N". 104 7.

^)

Dr. H. Bavinck, Geref. Dogmatiek, III, p. 493.

^)

Dr. H. Bavinck,

1.

c, III, p. 494.

*)

Dr. H. Bavinck,

1.

c,

deze quaestie opgeeft,

(p.

III, p.

495).

495.

Men

zie de literatuur die Dr.

Bavinck over

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 377

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken