Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 16

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 16

2 minuten leestijd

naar Groningen vertrok, waar hij 28 Sept. 1618 als student werd ingeschreven; Samuel, een zeer beroemd geneesheer in Pruisen, waarvan de Historie meldt: „per urbes Borussiae felici artis suae praxi, celebratus multisque viris primariis carissiraus"; en dan ééne dochter, wier naam wel is waar onbekend is gebleven, maar waarvan we dan toch weten dat ze huwde met Martinus Orminius, Superintendent der

Kerken van Zwitsersche Confessie in Groot-Polen. *) Deze familieberichten toonen ons: 1^ dat de familie Makowsky tot de aanzienlijke families in Polen behoorde; 2^ dat de leden dezer familie geëerd en zeer ontwikkeld waren; dat ze aanzienlijke en invloedrijke betrekkingen bekleedden; en 4e dat de Gereformeerde religie onder hen in eere was. Dit laatste niet alleen omdat de dochter met een

3e

Superintendent der Kerken van Zwitsersche Confessie huwde, maar veel meer nog om wat de Historie ons van Johannes Maccovius meldt, die als „Calvinista rigidus" te boek staat, en dien wij, door deze studie, nader hopen te leeren kennen.

Ook maakt de Historie der Poolsche Keformatie nog melding van een Makowsky, ouderling te Lublin, en wel in dezer voege:

„Het was een gewoonte der Roomsche Polen, tijdens de om het volk op te hitsen de begrafenissen der Protestanten te verstoren. Toen dit door gedurige herhaling eens aanleiding gaf tot een gevecht, doodden de Pro-

Eeformatie,

hun zelfverweer twee der aanvallers. Nu steeg Roomschen woede ten top en zij besloten zich op Ma-

testanten in

der

kowsky,

als

ouderling der gemeente, te wreken. Zijn huis

werd geplunderd, en hij zelf ter dood veroordeeld. Dit vonnis werd echter niet volvoerd, daar hij door tusschenkomst van eenige gemodereerd Roomsche edellieden zich van de Bernardiner monniken, zienlijke

')

^)

vervolgende

som mocht loskoopen."

=*)

in

voce

partij,

voor een aan-

In welke relatie deze Lu-

Deze familiebijzonderheden worden medegedeeld

Frisiac,

Tom.

als

o. a.

door Vriemoet, Athen.

Maccovius, en door Cocceius in zijn Oratio funehralis (Opera

Omnia

VI, en ook afgedrukt in de Maccovius Redivivus, uitgegeven door Arnoldi.)

Krasinski, The Reformation in Foland,

II,

p.

234, 235.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken