Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 122

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 122

2 minuten leestijd

110 Aldus van

dwepen met een valsch, van alle harmonie versloken evenwicht beroofd, vrijheidsbegrip, en niet minder het dwepen met onze eigene individueele voortreffelijkheid, allengs uit de kringen der Revolutie ook in den kring der belijders van den Christus doorgedrongen. Door een talentvol schrijver als Vinet, heeft dit onwaarachtig streven, zonder diens opzet, zijn verleidelijke vertolking gevonden. John Darby heeft, eveneens zonder het te weten en zonder het te bedoelen, aan dit revolutionaire Christendom een eigen vorm en uitdrukking gegeven. De ook ten onzent uitgeroepen stelling, dat de tijd der Belijdeniskerken voorbij was, en dat voortaan het Christendom op de mystiek van het gemoed had te drijven, heeft in' breede kringen aan dit ongereformeerd bedoelen ingang geschonken. En als men ook heden ten dage, dit bedenkeUjke verschijnsel met een kort woord uit de Heilige Schrift zou willen kenteekenen, ware er nog altoos geen beter uitdrukking te vinden, dan wat we in Hosea 416 lezen. Want metterdaad, hetgeen ook de Christen op dit valsche standpunt zijn wil, is niet anders noch beters dan een lam in de ruimte. en

is

het

alle

:

:

Het lam hoort niet in de ruimte. plaats van het lam is in de schaapslooi, of, als het weiden gaat, hij de kudde, onder het oog van den herder. Het lam moet niet gaan weiden, waar het zulks verkiest, maar zün weide beperken tot de enge plek, die zijn herder het aanwees. De ruimte is voor het ^y/Zc? gedierte, dat dwaalt van woud in woud, en des nachts uit het geboomte te voorschijn komt, om, naar de schilderachtige uitdrukking van Psalm 104, „zijn spijze van God te zoeken." En als nu het lam, dat in de schaapskooi en bij de kudde, maar

De

in de ruimte hoort, toch naar die ruimte hunkert, en door lust bevangen, naar die ruimte afdoolt en afzwerft, dan staat het bloot aan duizend gevaren, dan voelt het zich gejaagd en onrustig, en wordt, zoo de trouwe herder het niet opvangt en uit de ruimte terughaalt, een prooi van den wolf die er op loert. Wat Jezus ons van den goeden herder zegt, die een oogenblik zijn negen en negentig schapen verlaat, om het ééne afgedoolde schaap weer naar de kudde terug te halen, is dan ook precies hetzelfde beeld, als wat is Hosea ons als het Jam in de ruimte" geteekend staat. Het „lam in de ruimte'' is het beeld van den mensch, van den jongeling, van het kind van God, dat de banden niet verdragen kan, dat vóór alle dingen vrij wil wezen, en dat waant in de ruimte wel over zich zelf te kunnen waken.

niet

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 122

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken