Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 38

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 38

2 minuten leestijd

26 oud over den ijsvloer glijdt, ligt er iets verkwikkeiids in den humor, waarmee ons menschelijk hart de verschrikkingen der koude trotseert.

Maar grijpend.

het lijden dat

Als

het

de

v^^inter

brengt,

werk mindert en

is

daarom

straks

niet

stilstaat.

minder aanAls de koude

ledematen om dubbel dek vragen, en, om den honger te stillen, nog de enkele deken die er was naar het pandhuis ging. Juist als het koud is, is meerder voeding eisch, en toch, hoe velen zijn er niet, wie er juist 's winters het minste inkomt, o, De weeën van den bij winter zijn voor den arme, die niet sparen kan, zoo schreiend hard. „Wie zal bestaan voor Gods koude?", vraagt de Psalmist, en ge moogt danken, als God u een goed huis en een warm kleed en een koesterend deksel geeft, om tegen zijn koude te kunnen bestaan. Maar weet ook, dat er zijn die bezwijken zullen, zoo geen mededoogen te hulp schiet. Immers ook daarom formeerde Hij den winter, opdat het lijden der verarmden het mededoogen der verwarmden zou wekken, en de liefde Gods uit menschenharten koesterend uit zou stralen, om tegen zijn koude te beschutten.

Zoo zal dan naar het aan Noach, en in hem aan ons allen, bezworen Verbond, die afwisseling der seizoenen, totdat Jezus wederkomt, niet ophouden, en telkens na de hitte de koude, na den zomer de winter „m van Gods Vaderhand''' toekomen. Niet de zomer van God, en de winter uit den Booze, maar zomer

Hem geformeerd. Geformeerd, om u te toonen, hoe Hij met één tooverslag geheel de gedaante des aardrijks veranderen kan en met een geheel eigen schoonlieid kan doen schitteren voorspel van wat het eens zijn zal, als eens voorgoed de oude gedaante der wereld voorbijgaat, en de nieuwe aarde en nieuwe hemelen komen. Geformeerd, om uw leven meer in u te concentreeren, in u te verdiepen en tot hooger ernst te stemmen. Geformeerd, om u in allerlei zinnebeeld de eeuwige dingen te doen én winter door

;

verstaan.

Geformeerd om u het mededoogen in de ziel te wekken en de hand mild te doen openen voor den broeder die bezwijken zou. Maar geformeerd ook, om u een memento mori te zijn, d. i. om u in grootsche, machtige trekken de afsterving en wegsterving van wat eens bloeide en sierlijk was voor oogen te stellen, en het u toe te roepen, dat die winter des levens ook over u reeds kwam of straks zal komen, en dat er uit dien winterslaap geen andere lente daagt, dan in den eeuwigen morgen, immers voor wie van Christus Jezus zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 38

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken