Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 241

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 241

2 minuten leestijd

229 het daartoe dan ook gekomen, en de tegenwoordige betere arbeiderswoningen te stichten, waar wie weinig heeft, althans Gods Heve zon, en wat sterkende lucht kan inademen, is den hartehjken steun van elk Christen dubbel waard. Maar ook afgezien hiervan ligt in dit eerste Wee u! een waarFeitelijk

beweging,

is

om

schuwing voor den belijder van den Christus, om niet in groolsche behuizing, noch in het bouwen van halve paleizen, noch in den aanleg van onafzienbare buitenplaatsen, heil te zoeken, maar tevreden te zijn met een matige woning, die ruimte aanbiedt voor het vereischt gebruik. Ook bij de keuze van een w^oning moet het gebruik, en niet de zucht om groot te wonen, den maatstaf aangeven. Ook daarin toch speelt de ijdelheid, en komt de zucht om anderen achter zich

weg

te

Immers daarin

dringen,

De

is,

en

om

dat

doel

profeet doet dit scherp uitkomen in de

te

bereiken, anderen

woorden

:

Zoolang

trekt

en akker aan akker, tot er ten leste geen plaats voor de andere inwoners zij, en gij alleen als inwoners wordt

huis

meer

de hebzucht de wortel der zonde, dat

juist ligt bij

ze op zelfverheffing uit verdringt en terugdringt.

ge

uit.

aan

huis

overgelaten.

Want

het

komt wel zoover

niet,

omdat hun macht

te kort schiet,

„gaan zij, voor zooveel aan hen ligt, metterdaad niet anders te werk, als wilden ze ieder ander van zijn plaats verdringen en uit zijn bezit werpen, zoodat die dan maar onder den blooten hemel moeten leven, of naar elders verhuizen." In de kapitalistische koorts werkt de prikkel van den broedernijd. Want natuurlijk, al is het pure dwaasheid in een menschenwereld, waarin de ééne mensch in kracht en aanleg geheel ongelijk aan den ander is, te droomen van een gelijk bezit voor allen, toch zijn er ook voor de ongelijkheid zekere grenzen. Armen en rijken zullen er wel altoos blijven, maar dit neemt niet weg, dat er is een te arm en te rijk; en juist dat is de grieve, die de hebzucht en schraapzucht weigert te eerbiedigen. De een gaart al op, ook al weet hij, dat het door handigheid en vaardigheid anderen wordt afgetroggeld. Wie dat aandurft en slaagt, komt tot macht. Die macht geeft eer en aanzien. Daar gaat de groote menigte voor uit den weg. En het is op die wijs, dat het streven, om maar geld te maken, om maar fortuin op te zamelen, om maar machtig eigenaar van veel geld te wezen, als een giftige koorts heel het nationale gestel aantast, het daardoor afrukt van hooger ideaal en heiliger roeping, en alzoo het Wee u ! van den almachtigen God over heel de nationale existentie brengt.

maar

toch, zegt Calvijn terecht,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 241

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken