Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 69

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 69

2 minuten leestijd

57

Maccovius. Heette het in 1631 nog „breviter composita", in 1633 zegt Vriemoet

cum

„gravior

ipsi,

saltem aegrius

ipsi ac-

Deze twist liep zoo hoog dat de Rector den Senaat bijeenriep om aan die disputen cepta, nata

lis,

maken en de

een einde te leggen.

ipso Amesio."

Amesius

verklaarde

geschillen zoo zich

schriftelijk in te leveren, stelde

zal

doen opdat men

mogelijk

bij

te

bereid de geschilpunten

voor dat Maccovius dat ook

alsdan den stand der zaken zou kunnen

maar en oordeelen w^at er gedaan moest worden „Maccovius qaia gravissime diffamatum se esse publice indicat, vult rem deferri ad D Deputatos et Curatores Academiae, ut illi iudices constituunt, qui in hac re iudicent." zien

Amesius verzette Maccovii

D

zich

hier niet tegen:

„cui petitioni D^^

Amesius, quia altera via procedere

ipsi

non

li-

cuit, libenter consensit. ^) Zoo kwam dan de zaak bij Gedeputeerden en Curatoren die haar beslecht hebben. ^) De geschilpunten tusschen Amesius en Maccovius waren: 1 " of al wat van Godswege aan bijzondere personen geopen-

baard

is,

als

Gods

eigenlijke wil door ons

kan worden

verstaan. Amesius geloofde van ja. Maccovius van neen. 2" of

er vóór de wedergeboorte eene daartoe voorbereidende genade is, ja ofte neen, wat Amesius leerde en Maccovius bestreed. of de mensch voor zijn wedergeboorte de prediking van Gods Woord tot bevordering van zijn zaligheid hoorde, wat Amesius meende wel zoo te zijn en Maccovius

3**

meende

niet zoo te wezen.

dan niet als Middelaar aangebeden mocht worden, wat Amesius toestond, maar Maccovius weigerde. ^) Ook hier deel ik alleen historisch dezen strijd mee, om in mijn 3<ie deel, handelende over de Polemiek van Macco4 of Christus al

vius, er dieper

op in te gaan. Ondertusschen werd Amesius

bij

de Engelsche Gemeente

Rotterdam beroepen en zou tevens

te

') )

*)

Acta et Decreta Senatns, 27 Mei 1633. Vkiemoet, Athen. Frisiac, p. 157. DiEST LOBGION, 1. C, p. 90.

als

Hoogleeraar voor

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 69

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken