Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 188

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 188

3 minuten leestijd

176 een eigen levenstoon voor een hoogeren stand ophielden, hun huizen met marmer plaveiden, zeer kostelijke kleeding droegen, en zelfs voor sieradiën soms groote sommen besteedden. En dat mag en moet zelfs, want de peerlen liggen in den stroom om opgevischt te vv^orden, de diamanten zijn niet bestemd, om in hel zand verscholen te blijven, de wijn groeit niet om aan den wijnstok verdorren, en de zijderups spint haar den moerbeziënboom te laten verderven. te

zijde

niet

om

haar spinsel in

Alle ding dat God schiep heeft zijn gebruik. En dit niet alleen, maar ook is die door God gewilde standsweelde het brood van den werkman en kunstenaar. In een wereld van enkel monniken zou

geen vertier en geen bedrijf zijn. Zelfs kunt ge bij standsweelde nog de weelde van den dag der vreugde voegen. Als het bij Gods oude volk Loofhuttenfeest was, leefde elk gezin die dagen weelderiger dan anders. En de aloude gewoonte der Christenheid, om op den Dag des Heeren in een sierlijker gewaad uit te gaan, dan in de dagen der week, blijft ook onder ons, Christenen der negentiende eeuw, haar goede traditie nog handhaven.

Maar hoven

nooit verontschuldigt dit de zondige weelde, d. w. z. de weelde stand, de weelde uit wellust en onbeteugeld zingenot, en

zijn

evenmin wat de heilige apostel de „dagelijksche weelde" der brooddronkenen noemt. Dat soms de prikkel werkt, om op de ladder der maatschappij een sport hooger te klimmen, is op zichzelf nog geen zonde. De Schrift zelve wijst ons gedurig op mannen, die uit lager stand tot hooger stand verheven zijn. Maar dan moet die prikkel edel zijn. Dan moet het ons niet te doen wezen, om dat opklimmen in stand te gebruiken als middel om weelderiger te leven maar dan moet het edeler leven ;

hooger stand ons aanlokken, en het milder leven er gevolg van zijn. Wie daarentegen boven zijn sland leeft, toont dat het hem om ijdelheid en zingenot in de eerste plaats te doen is, en dat hij daarom dat weelderig leven reeds vooruit grijpt, nog eer hij zich door vlijt en inspanning tot dien hoogeren stand wist op te werken en dan ondermijnt hij zijn eigen toekomst en die van zijn gezin. Een zonde die soms zoover gaat, dat men zijn kinderen het noodige voedsel onthoudt, om maar met rijke kleeding te kunnen schitteren langs de straten. Ook zegge niemand: „Als ik mijn weelde maar betalen kan, ben ik vrij mij die weelde aan te schaffen ;" want God gaf u uw middelen niet voor u en uw gezin alleen. Hij stelde u over die middelen als rentmeester aan, ook opdat gij zijn kerk, opdat gij zijn instellingen, opdat ge zijn armen zoudt gedenken, en zoo mogelijk iets op zoudt leggen voor den dag des kwaads.

in dien

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 188

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken