Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 21

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 21

2 minuten leestijd

Reeds sinds geniimen tijd was er sprake van om in Friesland een eigen Hoogeschool op te richten. De Kerken hadden in 1583 op de Synode te Franeker reeds een Commissie benoemd van liuardus Acronius te Leeuwarden, Sixtus Rippertus te Franeker, Martinus Lauwerman en Anthonius Claesz. en Cornelius Everhardi, om over deze aangelegenheid met de Overheid te onderhandelen. Deze kerkelijke Commissie zond op den Landdag te Franeker, in het voorjaar van 1584, een stuk in van 11 artikelen,

waarvan het

laatste aldus luidde:

„Dat mijn Heeren gelieven wil een zeecker Seminarium etlijcke geleerde professores geroepen mochten worden, op dat deur haer die Jeughdt, die eenige voortganck In literis gedaen hebben, plenïus geinstitueert ende tot volcomentheyt gebracht mochten worden." Hierop resolveerden de Staten, 14 April 1584, aldus: op te richten, Daer In

„Die Staten Voorss. hebben geresolueert ende Resolueren bij

desen, dat

men upt

Collegie binnen

eenige geleerde

spoedelijcxt

desen Lande

mannen

een Seminarium ende

up Richten, waer Inne werden geroepen" ....

sall

zullen

Inmiddels hadden Gedep. Staten Lubbertus, die in Emden vertoefde, laten overkomen, en ook Henricus Schotanus, te dier tijde corrector

bij

Plantijn in Antwerpen,

aangelegenheid met raad en daad van dienst te Alting gaf van uit

Emden

zijne

om

in deze

zijn.

Menso

adviezen voor de te kiezen

Hoogleeraren.

Van de de

ziel

Kerkelijken was Gellius Snecanus (Jelle Hotzes)

dezer actie. Elardus Reinalda,

zijn

boezemvriend,

van Gedeputeerde Staten het meest voor de op te richten School. Maar bovenal was het in Graaf Willem Lodewijk, die in Heidelberg had gestudeerd „en van daar eene vurige ingenomenheid met het Calvinisme naar het Vaderland (had) medegebracht" dat de Friezen „een trouw bondgenoot en een krachtigen leidsman vonden bij een spoedige uitvoering der maatregelen, die tot voltooijng van het aangevangen werk moesten leiden." Henricus Schotanus was inmiddels reeds lezingen gaan houden in het Jacobijnerklooster over de Instituten, en dit interesseerde zich in het College

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 21

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken