Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 88

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 88

2 minuten leestijd

76

Welx hem

gegunt, heeft syn propositie gedaen, waarop vergaderinghe heeft versocht, dat D. Macovius, tgene

die

mondelingh hadde voorgedraghen, by geschrifte wilde ende de vergaderinge overgeven, welx D. Macovius alsoo te doen heeft aengenomen." ^) Zoo kwam Maccovius dan 's morgens op de vergadering der Synode om protest in te dienen bij de „Meerdere Vergadering" tegen de Franeker veroordeeling en kreeg last om dat schriftelijk te doen. Op de middagvergadering dient Maccovius dan ook hij

stellen

Beklag- en Verweerschrift

zijn

bij

de Synode

in,

en „De

saecke D. doctoris Macovh

is geren voyeert aen de E. heeren Gedeputeerde Staten om met overroepinghe van de heeren curatoren ende enige theologanten aff te handelen." Melbomeus en Taco van Aysma werden gedeputeerd om daarop de Heeren Gedeputeerden te „begroeten" die alsnu „dese resolutie van de Synode mede goetgevonden ende geapro-

aennemende opt spoedigste daerin te doen." *) En zoo kwam de zaak in handen der Gedeputeerden, van waaruit zij straks weer te Dordt in kerkelijke behandeling wordt teruggebracht. beert,

Nog eenmaal lees ik dat de Friesche Synode zich met Maccovius heeft beziggehouden. In 1641 schijnt hij een traktaat te hebben uitgegeven, daarin de quaestie behandelende of iemand, die kerkelijk verongelijkt was, zich op den Magistraat mocht beroepen. Hij schijnt daarin sommige Dienaren die, naar zijn inzien, onrecht hadden bedreven, in zaken van kerkelijke censuur, nog al over den hekel gehaald te hebben. De Friesche Synode van 1641 voelde zich geroepen Maccovius hierover te vermanen „dat zijn E. van al zulke manieren van doen, smakende naar vleesch en bloed, wilde voortaan afhouden." ^)

^)

Beitsma en van Veen, Acta, VI, Rextsma en van Veen, Acta, VI,

^)

DiEST LoKGioN,

')

p.

161

— 165.

1.

c, p.

103.

p. 262. p.

cf.

265.

ook Dr. Posthumus Meyes, Jacobus Bevius,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 88

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken