Bekijk het origineel

Als gij in uw huis zit - pagina 119

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Als gij in uw huis zit - pagina 119

2 minuten leestijd

:

107

dan zulke ouders, zijn jongeren geheel apart opgevoed en buiten den invloed van de officieele scholen gehouden. En toen eerst toen dat geschied was toen die opvoeding genoegzaam was afgeloopen en ze in zooverre klaar waren toen eerst heeft Jezus ze aangesteld, om nu dan ook hun ambtelijke bediening te beginnen, en toen heeft Hij ze in de wereld uitgezonden, zeggende tZiet^ ik zend u als schapen in het midden der wolven.*^ ;

;

;

:

En

natuurlijk dit moet

dan ook.

onze kinderen eenmaal wolwassen en gerijpt, dan moeten ze de wereld in dan niet langer een Doopersche mijding. Jezus zelf bad het in Joh. 17 Ik bid U, Vader, niet dat Gij ze uit de wereld wegneemt, maar dat Gij ze bewaart in de wereld. Vóór Christus tegen de wereld te strijden is de levensroeping óók voor onze kinderen. Daardoor alleen kunnen ze eens de kroon verwerven. En natuurlijk tegen de wereld strijden kunt ge niet als ge in een hoek blijft zitten. Daartoe moet ge in de wereld uitgaan. En als een schaapke der kudde u wagen midden onder de wolven. Zoo moet gij doen, en zoo moet ook uw Idnd doen. Edoch, niet voordat het klaar, voordat het gerijpt, voordat het welgewapend en Zijn

;

:

toegerust

is.

Maar zoo bedoelen „Mijn

zoon

Christus, dat te

is

hij

zulke ouders het volstrekt niet. Ze zeggen niet rijp en brandt zoozeer van ijver voor den

zoo vroeg

nu reeds onder de wolven

wil

om

voor

zijn

Heiland

strijden."

o, Neen, niets daarvan. Als er zulk een ijver voor den Heere Jezus door hen in hun zoons gekweekt was, zouden ze de eersten zijn, om hun kinderen naar een school te zenden, waar de Christus in eere is. Maar juist dezen ijver hebben ze n/ei van kindsbeen af aangekweekt. Die ijver is in hun kind niet ontvlamd. Vandaar dat hun kinderen die wolven zoo lief en zoo prettig vinden. En nu zeggen „Vader, laat u mij liever onder die wolven gaan. Zoo flinke, forsche dieren. Daar bij die schapen is het mij zoo laf." En dan antwoorden zulke ouders: „Nu, mijn jongen, dwingen wil ik u niet. Als het uw leven veraangenamen kan, welnu, ga dan onder de wolven. Maar laat u niet bijten. Pas op." :

Zoo en niet anders is de toestand. Een toestand alleen daardoor mogelijk,

dat men zijn eigen inzicht hoven Jezus' uitspraak stelt, en niet wezenlijk gelooft wat Jezus zegt. Dat men wel zoo in het algemeen in Jezus gelooft, maar zich niet gevangen geeft onder zijn woord.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

Als gij in uw huis zit - pagina 119

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 304 Pagina's

PDF Bekijken