Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 251

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 251

2 minuten leestijd

239

woord de Theologie gaat onder, en de aan het woord. Met name de Gereformeerde Theologen hebben de Mystiek het zuiverst opgevat. De Mystiek toch is persoonlijke gemeenschap met God in het leven. Rome aanvaardde de Ecclesiologie van Augustinus, voorbereid door Cyprianus, en wil geleerd. In één Tlieosophie is

de Kerk als tusschenschakel tusschen God en raensch, hief daarmede de persoonlijke gemeenschap met God op en erkende niet Gods immediate werkingen op de ziel. Die

nam

gemeenschap tusschen de ziel en God aan den mensch teruggegeven te hebben is de onvergankelijke eere

persoonlijke

der Reformatie. "Van Mystiek lijk

bij

geen sprake.

het rationalistisch Socianisme

Bij

lijk

(cfr.

natuur-

de Lutherschen wordt in menig opzicht

onzuivere Mystiek gevonden. De echte Mystiek tot haar recht.

is

Het intermediair der kerk

blijft

komt

niet

noodzake-

De werking meer magisch

de necessitas sacramenti baptismi).

van het Woord en Sacrament is er ten deele dan mystiek. Het zuiverst is de Mystiek door de Gereformeerde Theologen gegrepen in hun leer van Gods „persoonlijke bemoeienis", van de onmiddellijke wedergeboorte^ van de inplanting in het Mystieke Lichaam, van de mystieke werking der Sacramenten, van het mystieke Testimonium Spiritus Sancti, van de mystieke inwoning des H. Geestes. We wezen reeds met een enkel woord op de Duitsche Mystiek van Eckart, Tauler en Suso, op de Latijnsche Mystiek van d'Ailly, Gerson en Clemange. Uit den aard der zaak is het daar minder om wetenschap te doen. Het komt er maar aan of er geestelijke affiniteit, of innerlijke aansluiting is. Ze hebben daarin hun hoofdverdienste, als mede het

in

feit

dat

zij

opkwamen

wijze van de vrije scola

Ik zou nog kunnen stilstaan levens,

bij

Geert Groote,

tegen de wereldsche levens-

^).

bij

Thomas

de Broeders des gemeen en ti

Kempis,,

Ruysbroek

e. a.

Ik zou nog kunnen wijzen op de Luthersche Mysticisten als

')

Men

zie Dr. A.

Kuypeb, Encydopaedie der

Heilige Godgeleerdheid, Dl. I § 55, § 87.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 251

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken