Bekijk het origineel

Varia Americana - pagina 164

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Varia Americana - pagina 164

1 minuut leestijd

UIT HET KERKELIJK LEVEN.

156

van twee wallen eten voorshands, anders dan

maar de

,

men

dat

elkander

benoemingen

bij

collegiale eenheid belet

het

kerkelijk

terrein

betwist.

VI.

Een

komende verwikkelingen

ernstig gevaar bij deze

voor de kerken van Amerika

schuilt

in het

ontbreken

van wat men ten onzent Catechisatie noemt. de kerken der Nederlandsche kolonisten bestaat

In

die veelal, en ten deele

der Reformed

groepen Baptisten

Church

van en

de

ook

,

in

maar

de Engelsche afdeelingen bij

Presbyterianen

Methodisten,

,

de zooveel talrijker Congregationalisten

de Catechisatie,

is

kelijke instelling, zoo al niet ganschelijk

toch volstrekt niet

in

als ker-

onbekend dan ,

gemeen gebruik.

Tweeërlei heeft hiertoe saamgewerkt.

Ten

eerste de

hooge vlucht

opgewekten

Veel

onder

die de

de

Zondagsschoolwezen heerlijk

Zonda^ssc/wol nam.

jongelieden

vonden dat

de kinderen vonden het

,

prettig en de predikanten gemakkelijk.

De

afmetingen van het Zondagsschoolwezen reiken

Amerika dan ook even ver

Men

als

in

het Protestantisme reikt.

vindt ze in alle kerken, en het

is

een witte raaf,

zoo ge thans een geboren Amerikaan van 30 of meer jaren ontmoet,

die niet te zijner tijd

schoolbank heeft gezeten. werd,

En van

op een Zondags-

die

Zondagsschool

meest onder leiding van den predikant, zooveel

werk gemaakt,

dat

door de grootste

op een

helft

van 13 a 14 jaar der bezoekers een kennis van

den Bijbel verkregen werd,

leeftijd

die, althans

voor wat de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 204 Pagina's

Varia Americana - pagina 164

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 204 Pagina's

PDF Bekijken