Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 223

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 223

2 minuten leestijd

211

logen

den vooral die de nieuwe leer toegedaan waren De Scholastieke

ouden trant van theologiseeren te verlaten.

methode maakte voor de philosophische Corarie

als

plaats.

En nu was

Philosophiae Doctor in staat, zoowel

om

deze

van betoogen goed te volgen, als om te ontdekken wanneer zijne tegenstanders door philosophische kunstgrepen eene toegebrachte wonde zochten te verbergen. Vandaar dat hij herhaaldelijk gedwongen werd philosophisch te redeneeren en zijne bekendheid met wijsgeerige geschrif-

wijze

ten te laten blijken.

parten

(p.

1S6),

^)

Dit speelde

hem

maar maakte hem

„dorren kamergeleerde"

(p.

187).

eenerzijds wel eens

anderzijds niet tot een

Dr.

Honig noemt onder

de personen die Comrie citeerden, ook Maccovius.

En

als

Honig over de veronderstelde wedergeboorte bij den spreekt, dan wijst hij o. a. ook op Maccovius, en eert hem als een man ,,van diepere opvatting van de Gereformeerde leer." (p. 196.) Dr.

Doop

Afzonderlijke vermelding verdient Melchior Leydekker. Hij gaat met de gewone orde dier dagen niet mede. Hij is voor

haar noemde. Hij leidt al de huishouding der genade van de

de metJiodus oeconomica zooals

de leerstellingen af uit

hij

Personen der Heilige Drieëenheid. Hij betitelt zijn Dogmatiek dan ook: „De oeconomia trium Personarum in negotio salutis humanae." drie

Zoo zagen we dan dat de Gereformeerde Theologie na Dordt het spoor door Maccovius aangewezen volgde. We kunnen zeggen dat weldra al de Gereformeerde Theologen Scholastici zijn en de Scholastieke methode voor het Theologisch onderwijs aanvaardden. Dit moest dan ook wel, zoodra het oog er eenmaal op gevestigd was. De Scholastieke methode volgt rechtstreeks uit de Gereformeerde beginselen, hangt er ten nauwste

mede saam. Meer nog, veilig kan gezegd, dat Calvinisme in staat was de goede Scholastiek

We 1)

alleen het te

geven.

zagen reeds dat het beginsel der Scholastiek wortelt Dr. HoNia,

1.

c, p. 185.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 223

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken