Bekijk het origineel

Johannes Maccovius - pagina 23

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Johannes Maccovius - pagina 23

2 minuten leestijd

11

Als kantteekening naast den

naam van Macrovius

staat:

factus Theologiae Doctor 8 Martii 1614.

Na

het onderwijs, dat Maccovius aireede genoten had, na

de stndiën aan de verschillende Universiteiten, die hij bezocht had, en met den voortreffelijken aanleg, waardoor hij zich als student reeds

weinig

naam

verwierf, kostte het

hem

slechts

hier zijne Theologische studiën te voltooien.

tijd

Verwondering kan het daarom niet baren

maanden

reeds na een verblijf van een vijftal

promoveeren

we hem

als

Franeker

te

den achtsten Maart van het jaar 1614. Na eerst zijn Doctoraal examen gedaan te hebben, verdedigt hij in het openbaa.r zijne „Disputatio de Ecclesia." Lubbertus, als Promotor, verleent hem de dignitas doctoralis „cum zien

Inculentissimo testimonio." (Vriemoet en Cocceius.) heeft Sixtinus Amama, de bekende leerHebraicus zoo beroemden Drusius, een eigenaardig gedicht gemaakt: „ab Amama Poëmation tetraglotton (Syro-Chaldaicum, Ebraicum, Graecum, Latinum) in

Op deze promotie van den

ling

hon.

Dom.

als

Maccovii

J.

Poloni,

cum

S.

S.

Theol. primus

doctor publ. renuntiaretur in Acad. Fris. Franequerana." Fran. 1614. Sepp

')

de vraag, „of

stelt

bij

zulk een bewegelijk leven

veel tijd tot grondige studie te vinden was; wij herhalen die vraag met grooter nadruk, wanneer wij bedenken, dat Makowski op enkele der genoemde plaatsen openbare pleitredenen hield tegen Socinianen en Jezuïeten." En dan antwoordt hij: „Het ontkennend antwoord ligt voor de hand;

vlugheid van geest en gevatheid van woorden hebben hem de wegen geopend tot een voorspoedige loopbaan scherpte ;

van

blik,

waardoor

hij

dadelijk de

lingen en beweeringen, die

overgroote vrijmoedigheid,

zwakke

zijde

van

stel-

hem mishaagden, ontdekte, en om zijn gevoelens uit te spre-

ken en te verdedigen, waren de wapenen, die hij vaardig wist te hanteeren, hoewel hij zichzelven meer dan eens daarmede kwetste; dat alles was zijne." ")

')

BoELES, Frieslands Hoogeschool,

")

Sepp,

1.

c,

I,

p.

150.

II,

p.

99.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

Johannes Maccovius - pagina 23

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1899

Abraham Kuyper Collection | 431 Pagina's

PDF Bekijken